(ตัวอย่าง) เอกสารสมัครครูดีเด่นสะเต็ม เอกสารประเมิน 4 ด้าน ครูดีเด่น STEM Education (ประเทศไทย)

stem-teacher-documentนายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ประจำปี พ.ศ. 2558 มีความยินดีที่จะเผยแพร่เอกสารประกอบการพิจารณาการสมัครรับการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย จำนวน 4 ด้าน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคุณครูที่กำลังจะส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก รายละเอียดดังนี้

ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ คลิกดาวน์โหลด >> [เอกสารสมัครครูดีเด่นสะเต็ม ด้านที่ 1]

ด้านที่ 2 ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน คลิกดาวน์โหลด >> [เอกสารสมัครครูดีเด่นสะเต็ม ด้านที่ 2]

ด้านที่ 3 ผลงานวิจัย คลิกดาวน์โหลด >> [เอกสารสมัครครูดีเด่นสะเต็ม ด้านที่ 3]

ด้านที่ 4 การพัฒนาคุณภาพนักเรียน คลิกดาวน์โหลด >> [เอกสารสมัครครูดีเด่นสะเต็ม ด้านที่ 4]

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา คลิกดาวน์โหลด >> [ตัวอย่างแผนการสอนสะเต็มศึกษา]

หมายเหตุ :
1. รายละเอียดและเอกสารการประกวดครูดีเด่นสะเต็ม ปี 2559 คลิกดาวน์โหลด >> [เอกสารการประกวดครูดีเด่นสะเต็ม]
2. ชมคลิป การนำเสนอผลงานรอบรับการประเมินจาก สสวท.
(รอติดตั้ง)Leave a Comment