สะเต็มศึกษากับดาราศาสตร์ ผลงานของครูดีเด่นสะเต็มศึกษา ดาราศาสตร์ ในประชาชาติธุรกิจ (22-25 กันยายน 2559)

stem-astroeducationบทสัมภาษณ์นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข เกี่ยวกับผลงานด้านความสามารถในการจัดการเรียนการสอน (การโคจรของวัตถุท้องฟ้า) ของครูดีเด่นสะเต็มศึกษา ระดับชั้น ม.ปลาย สาขาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ในประชาชาติธุรกิจ (22-25 กันยายน 2559) โดยคุณสินีนาฎ ทาบึงกาฬ

ลิงค์บทความ : http://www.slideshare.net/krusmart/ss-66890374Leave a Comment