[เจ๋งอ่ะ] แผนที่ดาว สำหรับเด็กนักเรียนตาบอด สื่อการเรียนการสอน แผนที่ดาว อักษรเบรลล์

star-chartแผนที่ดาว สำหรับเด็กนักเรียนตาบอด (อาจเป็นแผ่นแรกของประเทศไทย?) ใช้กระดาษพิเศษ swell touch  หมึกนูนสูงส่วนที่เป็นดาวและเส้นต่าง ๆ พิมพ์อักษรเบรลล์เป็นตัวเลขกำกับไว้ข้างดาว กลุ่มดาว และเส้นต่าง ๆ แล้วแยกพิมพ์คำอธิบายเป็นอักษรเบรลล์ไว้ต่างหาก

Admin เห็นว่าเป็นประโยชน์ทางการศึกษาและมีความน่าสนใจ จึงนำมาเผยแพร่ให้เพื่อนๆ ได้ชมกันครับ

ขอขอบคุณ
1. คุณครูหล้า (ศิริพร วงศ์รุจิไพโรจน์) ฝ่ายสื่อการเรียนการสอน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ เชียงใหม่ ช่วยทำให้ความฝันเป็นจริง ช่วยทำแผนที่ดาว และช่วยพิมพ์อักษรเบรลล์

2. เจ้าหน้าที่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ (ไม่ทราบชื่อ) ช่วยพิมพ์กระดาษ swell touch และ อักษรเบรลล์

3. นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 คน (ไม่ทราบชื่อ) ช่วยตัดกระดาษ

4. จันทร์ (จันทรา กิจเวช) ภรรยาคุณพงศธร กิจเวช ช่วยตัดและต่อกระดาษ

เวลาในแผนที่ดาว
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 19:00 น. เชียงใหม่
ดัดแปลงจากโปรแกรม Cartes du Ciel (Sky Charts) 3.11-svn-3271
โดย พงศธร กิจเวช (อัฐ)

ข้อมูลภาพและเรื่องจาก : เพจสถานีหางดง เชียงใหม่ www.facebook.com/hangdongstationLeave a Comment