นาฬิกาแดด เขื่อนศรีนครินทร์ วิธีอ่านนาฬิกาแดดยักษ์ สวนเวลารำลึก เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

srinakarin-dam-sundialนาฬิกาแดด เขื่อนศรีนครินทร์ เป็นประติมากรรมบอกเวลา ที่ตั้งอยู่ภายในสวนเวลารำลึก ซึ่งเป็นสวนที่อยู่ภายในเขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี สวนเวลารำลึกมีพื้นที่กว่า 30 ไร่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้สร้างขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในวโรกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 90 พรรษา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2533

นาฬิกาแดด ณ สวนเวลารำลึก แห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้รำลึกถึงคุณค่าแห่งชีวิตที่ก้าวล่วงเวลาทุกนาทีที่ผ่านไป สมดังพระราชหฤทัยของสมเด็จย่าที่ทรงตระหนักเป็นแน่แท้ว่า  “เวลาเป็นของมีค่า  ซึ่งควรจะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ไม่ควรปล่อยให้ล่วงเลยไปอย่างไร้ประโยชน์” บริเวณลานโดยรอบจะมีที่นั่งพักผ่อนเพื่อชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเขื่อนศรีนครินทร์

วิธีอ่านนาฬิกาแดด เขื่อนศรีนครินทร์
นาฬิกาแดดเขื่อนศรีนครินทร์ สร้างขึ้นด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก วัดตามแนวโค้งยาว 23.80 เมตร ส่วนกว้างที่สุด 9.95 เมตร ส่วนแคบที่สุด 6.25 เมตร หนา 0.80 เมตร เข็มรับแสงอาทิตย์ทำให้เกิดเงา หล่อด้วยโลหะผสมขนาดยาว  6.50 เมตร กว้าง 1.00 เมตร ตั้งหันหน้าลงทิศใต้ แผ่นหน้าปัดเอียง 28.6 องศาที่เส้นรุ้ง 140 24′ 32″ เหนือ เส้นแวง 990 7′ 36″ ตะวันออก บนผิวหน้าปัดปิดด้วยกระเบื้องเคลือบ สีเทาขาวประกอบด้วยสัญลักษณ์และอักษรย่อบอกเดือนต่างๆ

– เส้นสีน้ำเงินแก่บอกเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน

– เส้นสีน้ำเงินอ่อนบอกเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม

– เส้นสีแดงเข้มบอกเวลาของเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน

– เส้นสีเหลืองบอกเวลาของเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม

ตัวเลข 07.00 น. ถึง 18.00 น. ปลายเส้นสีแสด และสีส้ม บอกชั่วโมงเงาจากปลายเข็มจะทาบลง ที่พื้นหน้าปัดให้ดูเวลาเดือน และฤดูกาลตามเส้นทางต่างๆ

ความรู้เพิ่มเติม : เขื่อนศรีนครินทร์

เขื่อนศรีนครินทร์ อยู่ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรี ประมาณ 70 กิโลเมตร บนทางหลวงหมายเลข 3199 (กาญจนบุรี-ศรีสวัสดิ์) เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกั้นแม่น้ำแควใหญ่ เป็นเขื่อนเอนกประสงค์ที่อำนวยประโยชน์ทั้งในด้านการชลประทาน การลดอุทกภัยในลุ่มแม่น้ำแม่กลอง รวมทั้งการผลิตกระแสไฟฟ้า การประมง บริเวณเหนือสันเขื่อนยังมีทิวทัศน์ที่สวยงาม วิวภูเขา เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ทางเขื่อนมีบ้านพักรับรองไว้บริการนักท่องเที่ยว รายละเอียดติดต่อได้ที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โทร. 0 2436 6046-8 มีบริการบ้านพัก ร้านอาหารเรือล่อง ติดต่อโทร. 0 3457 4001 ต่อ 2455, 2457Leave a Comment