ทะยานสู่ฟ้า 3 : โมเดลกระดาษ โมเดลจรวด โมเดลกระสวยอวกาศ โมเดลยานอวกาศ โมเดลเทคโนโลยีอวกาศ

AHS_Skylabเว็บนี้ได้รวบรวมแท่นส่งจรวด และจรวด กระสวยอวกาศ ยานอวกาศแบบต่าง ๆ ที่จำลองมาจากของจริง โรงเรียนที่สอนเรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ สามารถใช้โมเดลกระดาษ จากเว็บนี้ประกอบ นักเรียนคงเข้าใจง่ายขึ้น และมีส่วนร่วมกับการเรียนโดยการพับโมเดลยานหรือจรวดนั้น ๆ แน่นอนว่าเขาต้องจำลักษณะของยานเหล่านี้ได้แน่นอน

คลิป กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมทะยานสู่ฟ้า : โมเดลกระดาษยานอวกาศ

กิจกรรมทะยานสู่ฟ้า ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระดับ ม. 3 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
ตัวอย่างการประกอบชิ้นงาน >> คลิกเลย >> [การขึ้นรูปโมเดลกระสวยอวกาศ]
เว็บไซต์โมเดลกระดาษ >> คลิกเลย >> [โมเดลกระดาษเทคโนโลยีอวกาศ]
– 
Model of the Webb Telescope คลิกเลย >> [Model of the Webb Telescope]
– Hand-Held Hubble: Paper Model คลิกเลย >> [Hand-Held Hubble: Paper Model]
– AXM Paper Space Scale Models คลิกเลย >> [AXM Paper Space Scale Models]Leave a Comment