ตัวอย่างกิจกรรมสัปดาห์แห่งอวกาศและจรวด บูรณาการ STEM ระดับมัธยมศึกษา ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

space-rocket-weekเอเลนอร์ วิลคินสัน ครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์จากซัสเซ็กซ์ มีไอเดียเด็ดสำหรับ สัปดาห์โครงงานบูรณาการเรื่อง อวกาศและจรวด เมื่อปีก่อนเธอได้ไปเข้าร่วมค่ายอวกาศ สำหรับครูเป็นเวลา 10 วันที่รัฐอลาบามา และกลับมาพร้อมกับแรงบันดาลใจที่จะสร้างความกระตือรือร้นแก่นักเรียนและเพื่อนครู เอเลนอร์วางแผนให้นักเรียนชั้น ม.2 ของเธอทำกิจกรรมเรียนรู้เรื่อง อวกาศและจรวด เป็นเวลา 4 วัน โดยใช้ความรู้จากกลุ่มสาระฯ ที่แตกต่างกันอย่างคณิตศาสตร์และศิลปะ แล้วให้เด็ก ๆ ทำโครงงานที่ต้องบริหารงบประมาณ 1 ล้านปอนด์สำหรับสร้างจรวด ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำงานอย่างอิสระและคิดด้วยตนเอง แต่โครงงานนี้จะกลายเป็นข้อแก้ตัวให้เด็กๆ ได้ทำเรื่องวุ่นวายหรือไม่ และครูจะมีวิธีอย่างไรที่จะดูแลให้นักเรียนทำกิจกรรมโดยไม่เข้าไปควบคุมเสียเอง
ชมคลิป สัปดาห์แห่งอวกาศและจรวด ตอนที่ 1

ชมคลิป สัปดาห์แห่งอวกาศและจรวด ตอนที่ 2

ที่มา :
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology)
http://www.dlit.ac.th
Facebook : http://www.facebook.com/dlitplc
Google PLus : DLIT PLC

ชมคลิป จรวดประดิษฐ์ฝีมือเด็กไทย


จรวดประดิษฐ์ ผลงานเด็กไทยสู่นักวิจัยรุ่นใหม่จะพาไปชมการแข่งขันจรวดประดิษฐ์ ของเยาวชน จัดขึ้นโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กไทย รักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจรวด เพื่อปูทางไปสู่นักวิจัยในอนาคต และนำไปสู่การพึ่งพาตัวเองทดแทนการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จากต่างประเทศ ถูกคัดเลือกจากการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ จากทั่วประเทศจำนวน 100 คนLeave a Comment