นาฬิกาแดดอันแรกของสยาม เครื่องกำหนดหมายบอกเวลาสยาม ณ ลานหน้าโบสถ์ไทยสไตล์ฝรั่ง วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ

นาฬิกาแดดที่มีการสร้างที่เป็นกิจลักษณะและเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย ถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีวลีที่กำชับรับสั่งกับข้าราชบริพารผู้ใกล้ชิด มีความว่า “สยามจะอยู่รอด รักษาความเป็นไทไม่เป็นขี้ข้าฝรั่ง จะต้องทำให้คนไทยเชื่อมั่น และต่างชาติเชื่อว่าคนไทยนี้เก่ง” จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้ากรมอุทกศาสตร์ท่านแรกของสยาม ชื่อ Captain Loftus จัดทำ นาฬิกาแดด ไว้ให้เป็นเครื่องกำหนดหมายบอกเวลา แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐาน นาฬิกาแดดสมัย ร.5 ไว้ที่ลานหน้าพระอุโบสถวัดนิเวศน์ธรรมประวัติ โบสถ์ไทยสไตล์ฝรั่ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

siam-sundial

นาฬิกาแดด ลานหน้าพระอุโบสถวัดนิเวศน์ธรรมประวัติ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
(ที่มา : http://picdb.thaimisc.com/n/nangnual2/2192-28.jpg)

เนื้อหาแนะนำ
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง นาฬิกาแดด : [http://www.kksci.com/elreaning/nariga/page/e-nariga_1.htm]Leave a Comment