เทวตำนานการกวนเกษียรสมุทร มูลเหตุความแค้น ราหูอมจันทร์ (จันทรุปราคา) ราหูอมพระอาทิตย์ (สุริยุปราคา)

giant-rahuราหู หมายถึง ชื่ออสูรตนหนึ่งมีตัวขาดครึ่งท่อน เชื่อกันว่าเมื่อเวลามีจันทรคราสหรือสุริยคราสเป็นเพราะ “ราหู” อมไว้ และสาเหตุที่ราหูต้องอมจันทร์ หรือกบกินเดือน และอมดวงอาทิตย์ มีมูลเหตุมาจากตำนานการกวนเกษียรสมุทร

เรื่องมันมีอยู่ว่า มีฤๅษีตนหนึ่ง นามว่า ทุรวาส เป็นปางหนึ่งในการอวตารของพระศิวะ วันหนึ่ง พระอินทร์ได้ทรงช้างเอราวัณผ่านมา เมื่อฤๅษีทุรวาสเห็นก็ได้นำพวงมาลัยถวายแก่พระอินทร์ แต่เมื่อช้างเอราวัณได้กลิ่นของดอกไม้ก็มึนเมา และกระทืบพวงมาลัยจนเละ ส่วนพระอินทร์ก็มิได้กล่าวคำขอโทษใดๆ เลย ทำให้ฤๅษีทุรวาสโกรธมากและสาปให้เทวดาต้องพ่ายแพ้ทุกครั้งที่รบกับยักษ์ และทำให้เมื่อเหล่าเทวดารบกับยักษ์เมื่อใด ก็ต้องพ่ายแพ้ทุกครั้ง เหล่าเทวดาจึงไปปรึกษาพระนารายณ์ พระนารายณ์ก็แนะนำว่าควรทำพิธีกวนเกษียรสมุทร หรือทะเลน้ำนม อันเป็นที่ประทับของพระองค์เองให้เกิดเป็นน้ำอมฤต เมื่อได้ดื่มน้ำอมฤตแล้ว ก็จะมีกำลังวังชาแข็งแรง และมีชีวิตเป็นอมตะ แต่การทำพิธีครั้งนี้ จะอาศัยแรงของเทวดาอย่างเดียวมิได้ เหล่าเทวดาจึงหลอกล่อให้เหล่ายักษ์มาช่วยทำพิธีด้วย โดยบอกว่า หากทำพิธีสำเร็จ จะแบ่งน้ำอมฤตให้พวกยักษ์ดื่มด้วย

ในพิธีกวนเกษียรสมุทร พระวิษณุได้เสด็จมาเป็นองค์ประธาน แล้วตรัสให้เหล่าเทวาอสูรช่วยกัน ถอนภูเขามันทรคีรี อันเป็นแหล่งกำเนิดแห่งมณีนพรัตน์ มาตั้งลงในท่ามกลางทะเลน้ำนมที่สถิตย์ อยู่ใน ไวกูณฑ์สวรรค์ แล้วให้ช่วยกัน เก็บหาสมุนไพรนานาชนิด มาผสมลงในเกษียรสมุทร และมอบหมายให้จอมนาควาสุกรี ใช้ลำตัวมาเป็น เสมือนเชือกพันรอบมันทรคีรีต่างสายชักโยง โดยออกอุบายยกยอให้เกียรติอสูร ว่าพวกใดมีกำลังเข้มแข็งที่สุดใน ไตรภพ(สามโลก) ให้มาชักทางฝั่งเศียรนาค เหล่าอสูรหลงกลรีบตรง เข้ายึด ชักทางเศียรพญานาควาสุกิทันที ฝ่าย เทวดาก็มาชักทางหาง ทั้งเทวดาและอสูรช่วยกัน ชักดึงมันทรคีรีกันอย่างเต็มกำลัง ให้ภูเขานั้นหมุนเพื่อกวนสมุนไพรให้ เข้ากับน้ำนมในทะเล ระหว่างนั้น พญาวาสุกรีนาคราชซึ่งเจ็บและเหนื่อยล้า จากการ ที่ร่างกาย ถูกเสียดสีจากการพัน รอบภูเขา ตลอดเวลา ก็อ้าปากคายพิษเป็นไฟกรดออกมาทีละน้อย ยังผลให้เหล่าอสูรอ่อนแรงไปตามๆ กัน พวกอสูร สำรอกพิษออกมา พระศิวะ ต้องกลืนพิษไว้เองหมด เพราะถ้าพิษ ลงไปโลกมนุษย์แล้ว สัตว์โลก จะตายกันหมด ด้วยเหตุนี้ พระศอ (คอ) ของพระศิวะ จึงมีสีดำตลอดมา เหล่าเทวดาที่ไม่โดนไอร้อนของไฟกรด เพราะฉุดทางฝั่งหาง ซ้ำยังมีพระลักษมีปติช่วยบันดาลฝน ให้โปรยปรายชุ่มชื่น ตลอดเวลา

ระหว่างการกวนเกษียรสมุทร มันทรคีรี ซึ่งได้ถูกแรงดึงเสียดสีมานานก็เริ่มเอียงคลอน พระนารายณ์ ทราบความ จึงรีบ อวตารไปเป็น เต่า กูรมาวตาร เพื่อหนุนก้นภูเขาให้ตั้งตรงขึ้นดังเดิมอีกครั้ง พิธีระหว่างเทวดา และ อสูร นี้กินเวลายาวนานนับพันๆ ปี การกวนเกษียรสมุทร ทำให้เกิดของ ทิพย์วิเศษสุด 14 อย่างทยอยกันผุดขึ้นมา ตามลำดับ สิ่งที่ 13 และ 14 ที่ผุดขึ้นมาพร้อมๆ กัน คือ ธันวันตริ ผู้เป็นแพทย์สวรรค์ ผุดขึ้นมาทูนหม้อน้ำทิพย์อมฤต ในขณะที่เหล่าเทวดาและอสูรต่างแย่งชิง ของวิเศษ 12 อย่าง ที่ผุดขึ้นมาก่อนหน้านี้ พระนารายณ์ก็ทรงแบ่งอวตารพระกาย เป็นสตรีรูปงามราวกับพระศรีลักษมี นามว่า โมหิณี ตรงมาคอยยั่วยวน เหล่าอสูร เป็นกุศโลบายให้เหล่า เทวดาได้ดื่มน้ำยมฤตหนึ่งในสี่ส่วนก่อน แล้วที่เหลืออีกสามในสี่ส่วน จะให้เหล่าอสูรได้ดื่มบ้าง ในภายหลัง ในฝ่ายอสูรนั้นมีเพียง ราหู ตนเดียวที่ไม่สนใจนางอัปสร และได้แปลงร่างเป็นเทพเข้ามาดื่มน้ำอมฤต แต่พระอาทิตย์และพระจันทร์ซึ่งเห็น ราหู ปลอมตัวมาเป็นเทพจึงได้ไปฟ้องพระนารายณ์ เมื่อพระนารายณ์ทรงทราบ จึงขว้างจักรสุทรรศน์ออกไปตัดร่างราหูออกเป็นสองท่อน ในขณะที่กำลังดื่มกินน้ำอมฤตอยู่ แต่ราหูก็ไม่เสียชีวิต เพราะได้ดื่มน้ำอมฤตเป็นอมตะไปแล้ว จากนั้นพระนารายณ์จึงมอบหม้อน้ำอมฤตที่ยังเหลืออยู่ให้แก่พระอินทร์ เพื่อนำไปเก็บรักษายังสวรรค์ ห้ามมิให้ผู้ใด แตะต้องอีก สุดท้ายฝ่ายเทวดาซึ่งได้ดื่มน้ำอมฤตเรียบร้อยแล้ว ก็ขับไล่ฝ่ายอสูรทั้งหมดลงจากสวรรค์ได้สำเร็จ

ทั้งนี้ ของทิพย์วิเศษ 14 อย่าง ได้แก่
     1. ดวงจันทร์ พระศิวะหยิบมาปักไว้บนเกศ
     2. เพชรเกาสตุภะ
     3. ดอกบัวลอยขึ้นมาพร้อมพระลักษมี 
     4. วารุณี เทวีแห่งสุรา
     5. ช้างเผือกเอราวัณ
     6. ม้าอุจฉัยศรพ
     7. ต้นปาริชาติ
     8. โคสุรภี หรือ โคอุสุภราช พร้อมของหอม
     9. หริธนู
     10.สังข์
     11.ปวงเทพีอัปสรสวรรค์
     12.พิษร้าย ฝูงนาคและงูสูบพิษไว้
     13.ธันวันตริ แพทย์สวรรค์
     14.หม้อน้ำทิพย์อมฤต

ดังนั้น ด้วยความแค้นที่ทำให้ตนต้องถูกตัดตัวจนพิการ ราหูจึงได้ไล่จับพระอาทิตย์และพระจันทร์มากลืนกินด้วยความแค้น จึงเกิดเป็นตำนานราหูอมจันทร์ และราหูอมพระอาทิตย์

Shake-milk-oceanประติมากรรม “เทวตำนานการกวนเกษียรสมุทร” ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

ชมคลิป การกวนเกษียรสมุทร

ชมคลิป ประติมากรรม “เทวตำนานการกวนเกษียรสมุทร” ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

เรียบเรียงข้อมูลจาก
1. http://www.dek-d.com/board/view/1623258/
2. http://www.baanjompra.com/webboard/forum.php?mod=viewthread&tid=1142

ภาพประกอบจาก
ภาพที่ 1 : http://www.somrerk.com/Thai_God_No10_Pict2.jpgOne Comment

  1. ด.ช.ชัชวาลย์ พยุงตน says:

    ตำนานราหู อ่านแล้วสนุกดี ชอบ ชอบ

Leave a Comment