NASA เชิญส่งชื่อไปนอกโลก SEND YOUR NAME TO MARS ส่งชื่อไปดาวอังคารกับ InSight lander [ภายใน 1 พ.ย. 2017]

Mars InSight lander คือยานอวกาศ สำรวจภายในโครงสร้างดาวอังคารโดยใช้ Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport เป็นภารกิจของ NASA Discovery Program มีหน้าเป็นนักธรณีฟิสิกส์คนเดียวบนดาวอังคารที่สามารถศึกษาโครงสร้างภายในได้

ซึ่งจะเข้าใจถึงกระบวนการเกิดขึ้น ของดาวเคราะห์หินของระบบสุริยะชั้นใน 4,000 ล้านปีที่ผ่านมา ด้วยการใช้เครื่องมือทางธรณีฟิสิกส์ที่ซับซ้อน จะเจาะลึกใต้พื้นผิวของดาวอังคาร ตรวจจับร่องรอยของกระบวนการสร้างดาวเคราะห์รวมถึงการวัด “สัญญาณชีพ” ของดาวอังคาร คือ “ชีพจร” (seismology) “อุณหภูมิ” (heat flow probe) ด้วยการวัดความแม่นยำ เพื่อพยายามที่จะตอบคำถามพื้นฐานที่สุดข้อหนึ่ง ของวิทยาศาสตร์โลกต่างดาว

NASA เชิญคุณส่งชื่อไปนอกโลก โดย Mars InSight lander จะบรรทุกชื่อคุณไป
**หมดเขต 1 พฤศจิกายน 2017 (11:59 ET)**

เราจะออกเดินทางจากโลก พฤษภาคม 2018
จะไปถึงดาวอังคารแน่นอน พฤศจิกายน 2018

**คลิกลิงค์กรอกข้อมูล เพื่อรับบัตรโดยสาร
https://mars.nasa.gov/participate/send-your-name/insight/Leave a Comment