กิจกรรมส่องดาวเสาร์ใกล้โลก 15 มิถุนายน 2560 สังเกตการณ์วงแหวนดาวเสาร์ ใกล้โลกที่สุดในรอบปี

saturn-earth-sunสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แจ้งว่า วันที่ 15 มิ.ย.2560 เป็นวันที่ดาวเสาร์จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ โดยตำแหน่งที่ดาวเสาร์ โลก และดวงอาทิตย์ เรียงอยู่ในเส้นตรงเดียวกัน (Opposition) โดยมีโลกอยู่ตรงกลาง และยังเป็นตำแหน่งใกล้โลกมากที่สุดในรอบปี ที่ระยะทางประมาณ 1,353 ล้านกิโลเมตร โดยผู้สังเกตบนโลกจะสังเกตดาวเสาร์ได้ยาวนานตลอดคืน ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกดินจนถึงรุ่งเช้าวันถัดไป จะเริ่มสังเกตได้ตั้งแต่เวลาประมาณ 19.30 น. เป็นต้นไป ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณระหว่างกลุ่มดาวแมงป่องและกลุ่มดาวคนยิงธนู ดาวเสาร์จะปรากฎเป็นสีเหลืองสว่างสุกใส มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรือหากมองผ่านกล้องโทรรทรรศน์หรือกล้องสองตาที่มีกำลังขยาย 30 เท่าขึ้นไป จะสามารถมองเห็นวงแหวนของดาวเสาร์ได้อย่างชัดเจน

saturn-beltการที่ดาวเสาร์ปรากฏบนท้องฟ้ายาวนานตลอดคืน ทำให้เราสามารถสังเกตการณ์ได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ การชมด้วยตาเปล่า การมองผ่านกล้องโทรทรรศน์หรือกล้องสองตาซึ่งสามารถมองเห็นวงแหวนของดาวเสาร์ได้อย่างชัดเจน รวมไปถึงการถ่ายภาพวงแหวนดาวเสาร์ เป็นต้น

saturn-opposition-chartและหลังจากวันที่ 15 มิถุนายน เรายังสามารถชมความสวยงามของดาวเสาร์ได้จนถึงประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน 2560 ตามปกติแล้วดาวเสาร์จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์หรือใกล้โลกที่สุดเป็นประจำทุกปี ครั้งล่าสุดคือวันที่ 3 มิถุนายน 2559 และครั้งต่อไปในวันที่ 27 มิถุนายน 2561

tbw-saturn-oppositionกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนตาเบาวิทยา จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็น 1 ใน 100 โรงเรียนที่ได้รับมอบกล้องโทรทรรศน์จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในปี พ.ศ. 2560 ได้เตรียมจัดกิจกรรมสังเกตการณ์ “ดาวเสาร์ใกล้โลกที่สุดในรอบปี” ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 18:00-21:00 น. เพื่อร่วมส่อง “วงแหวนดาวเสาร์” ที่สว่างสุด ชัดสุดในรอบปี พร้อมกับ “ดวงจันทร์ไททัน” ดวงจันทร์บริวารของดาวเสาร์ นอกจากนี้ ยังสามารถสังเกตดาวพฤหัสบดีพร้อมดวงจันทร์บริวารอีกสี่ดวงในคืนดังกล่าวด้วย

ขอบคุณภาพประกอบ :
1. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
2. http://4.bp.blogspot.com/-FM8kXIRUFd0/T2ldsAsk6uI/AAAAAAAABQc/ Rpg1BWDdLlg/s400/saturnBringsBpositionB1995-2025.JPGLeave a Comment