[Paper] Thai student existing understanding about the solar system model and the motion of the stars

Title : Thai student existing understanding about the solar system model and the motion of the stars Authors : Sakanan Anantasook, Chokchai Yuenyong AIP Conference Proceedings 1923, 030058 (2018); [https://doi.org/10.1063/1.5019549] ABSTRACT The paper examined Thai student existing understanding about the solar system model and the motion of the stars. The participants included 141 Grade ...

[Infographic] อินโฟกราฟฟิกภาพนิ่ง เรื่อง การสอนการโคจรของวัตถุท้องฟ้า ตามแนวคิดเชิงสังคมวัฒนธรรม

อินโฟกราฟิก ภาพนิ่ง เรื่อง การสอนการโคจรของวัตถุท้องฟ้า ตามแนวคิดเชิงสังคมวัฒนธรรม ภายใต้หัวข้อ เทคนิคการสอนเรื่องที่เข้าใจยาก ให้เข้าใจง่าย ...

[Infographic] อินโฟกราฟฟิกเคลื่อนไหว เรื่อง การสอนการโคจรของวัตถุท้องฟ้า ตามแนวคิดเชิงสังคมวัฒนธรรม

อินโฟกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เรื่อง การสอนการโคจรของวัตถุท้องฟ้า ตามแนวคิดเชิงสังคมวัฒนธรรม ภายใต้หัวข้อ เทคนิคการสอนเรื่องที่เข้าใจยาก ให้เข้าใจง่าย ...

NASA เชิญส่งชื่อไปนอกโลก SEND YOUR NAME TO MARS ส่งชื่อไปดาวอังคารกับ InSight lander [ภายใน 1 พ.ย. 2017]

Mars InSight lander คือยานอวกาศ สำรวจภายในโครงสร้างดาวอังคารโดยใช้ Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport เป็นภารกิจของ NASA Discovery Program มีหน้าเป็นนักธรณีฟิสิกส์คนเดียวบนดาวอังคารที่สามารถศึกษาโครงสร้างภายในได้ ซึ่งจะเข้าใจถึงกระบวนการเกิดขึ้น ...

การประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชนครั้งที่ 4 เวทีนำเสนอผลงานวิจัยดาราศาสตร์ของนักเรียนไทย ปี 2560

การประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 4 : >> [http://www.narit.or.th/index.php/tacs2017] การประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 4 “the 4nd Thai Astronomical Conference (Student Session)” ระหว่างวันที่ ...

[Infographic] สาเหตุที่เรามองเห็นดวงจันทร์เพียงด้านเดียว ทำไมเห็นดวงจันทร์ด้านเดียว

Infographic : ทำไมเราจึงเห็นดวงจันทร์เพียงด้านเดียว เครดิตภาพ : เพจวิทย์สนุกรอบตัว [https://www.facebook.com/witsanook]

[Infographic] สรุป Concept โครงสร้างของโลก สรุปเนื้อหา โครงสร้างของโลก

Infographic โครงสร้างของโลก  เครดิตภาพ : เพจวิทย์สนุกรอบตัว [https://www.facebook.com/witsanook]

[Infographic] สรุป Concept ชั้นบรรยากาศของโลก การจำแนกชั้นของบรรยากาศโลก ระดับชั้นบรรยากาศ

Infographic : ชั้นของบรรยากาศ เครดิตภาพ : เพจวิทย์สนุกรอบตัว [https://www.facebook.com/witsanook]

[Infographic] สรุป Concept ชนิดของเมฆ สกุลของเมฆ ประเภทของเมฆ การจำแนกระดับชั้นของเมฆ

Infographic : สกุลของเมฆ เครดิตภาพ : เพจวิทย์สนุกรอบตัว [https://www.facebook.com/witsanook]

[Infographic] การดูดาวหน้าหนาว วิธีดูดาวหน้าหนาว สามเหลี่ยมฤดูหนาว มาดูดาวหน้าหนาวกันเถอะ

Infographic : มาดูดาวหน้าหนาวกัน เครดิตภาพ : เพจวิทย์สนุกรอบตัว [https://www.facebook.com/witsanook]