รับมอบกล้องโทรทรรศน์ DOBSONIAN TELESCOPE จาก สดร. โครงการ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักดาราศาสตร์ ปี 2560

dobsonian_25609-11 มิถุนายน 2560 : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมมอบกล้องโทรทรรศน์ และอบรมการใช้งานกล้องโทรทรรศน์รุ่น Dobsonian ตามโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ’77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า’ ประจำปี 2560 รอบที่ 2 จำนวน 50 โรงเรียน (รอบที่ 1 จำนวน 50 โรงเรียน) ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จ.ปทุมธานี

โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ “77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า” จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มีวัตถุประสงค์สนับสนุนสื่อและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ให้กับโรงเรียนและสถานศึกษาทั้งในภาครัฐและเอกชน ให้สามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์และสร้างความตื่นตัวทางดาราศาสตร์อย่างกว้างขวาง นอกจากการสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์แล้ว ยังมีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกทักษะการใช้กล้องโทรทรรศน์ให้กับโรงเรียนและสถาบันการศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ โดยมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ในประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้น

tabao-dobsonian-telescopeโดยในปี พ.ศ. 2560 โรงเรียนตาเบาวิทยา จังหวัดสุรินทร์ เป็น 1 ใน 100 โรงเรียน ที่ได้รับคัดเลือกให้รับกล้องโทรทรรศน์ดังกล่าวและได้รับมอบอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ต่าง ๆ ประกอบด้วย

1. กล้องโทรทรรศน์แบบดอปโซเนียน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว (หมายเลขครุภัณฑ์ สดร. 60-1-14-01/069) ออกแบบ พัฒนา โดยทีมนักวิชาการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และผลิตในประเทศไทย มีต้นทุนต่ำ ประสิทธิภาพสูงเทียบเท่ากับกล้องโทรทรรศน์ประเภทเดียวกันที่นำเข้าจากต่างประเทศ กล้องดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ของ สดร. 5 ปี หลังจากนั้น จึงจะเป็นครุภัณฑ์ของโรงเรียนต่อไป

2. สื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ประกอบด้วย ร่มลายแผนที่ดาว โปสเตอร์ชุดความรู้เกี่ยวกับระบบสุริยะ หนังสือความรู้ดาราศาสตร์ โมเดลดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

หลังจากได้รับมอบอุปกรณ์ ผู้แทนโรงเรียนตาเบาวิทยา (นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข, นายอัครพล ราโช, นางสาวอัจฉราภรณ์ อ่อนทรวง) ได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในภาคบรรยายและฝึกปฏิบัติการใช้กล้องโทรทรรศน์ในภาคสังเกตการณ์ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร เพื่อนำกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้มาจัดกิจกรรมที่โรงเรียนต่อไป

ขอบคุณภาพประกอบจาก : แฟนเพจสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ Fan PageLeave a Comment