แบบจำลองการเกิดเฟสของดวงจันทร์ แบบจำลองการเกิดข้างขึ้นข้างแรม การเกิดดิถีดวงจันทร์

Moon-Phaseตำแหน่งของดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ และการเกิดเฟสของดวงจันทร์

การที่คนบนโลกเห็นดวงจันทร์ได้ ทั้งๆ ที่ดวงจันทร์ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง ก็เพราะดวงจันทร์สะท้อนแสงที่ได้รับจากดวงอาทิตย์มายังโลก โดยดวงจันทร์ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์และมีส่วนสว่างอยู่ครึ่งดวงเท่ากันทุกวัน แต่การที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลก และส่วนโค้งของโลกบังแสง ทำให้คนบนโลกเห็นแสงสะท้อนจากดวงจันทร์แตกต่างกัน

Moon-Phases-Chart
การที่เราเห็นดวงจันทร์สว่างเต็มดวง แล้วส่วนสว่างค่อยๆ ลดลง จนกระทั่งมืดทั้งดวง เรียกช่วงดังกล่าวว่า ข้างแรม (waning) วันที่ดวงจันทร์มืดทั้งดวง เรียกวันแรม 15 ค่ำ หรือวันแรม 14 ค่ำ หรือ จันทร์ดับ หรือ วันเดือนดับ (new moon) ซึ่งเป็นวันที่ดวงจันทร์อยู่ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ หลังจากนั้นดวงจันทร์จะค่อยๆ สว่างจนเต็มดวงอีกครั้ง เรียกช่วงนี้ว่า ข้างขึ้น (waxing) โดยให้วันที่ดวงจันทร์สว่างเต็มดวงเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ หรือเรียกว่า จันทร์เพ็ญ หรือ วันเพ็ญ (full moon) ซึ่งเป็นวันที่ดวงจันทร์โคจรมาอยู่ด้านตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ เป็นวันที่ดวงจันทร์เคลื่อนที่ทำมุมฉากกับโลกและดวงอาทิตย์ จะทำให้เราเห็นดวงจันทร์สว่างครึ่งดวง เรียกวันแรม 8 ค่ำ หรือวันขึ้น 8 ค่ำ

ภาพประกอบจาก : http://4.bp.blogspot.com/-rvGPvoBuB3M/UwqUaXACvPI/AAAAAAAAApo/pGWw7LlWCgU/ s1600/670px-Make-a-Moon-Phases-Chart-Step-1.jpgLeave a Comment