แผ่นหมุนการขึ้นตกของดวงจันทร์ ข้างขึ้นข้างแรม (สื่อการสอนดาราศาสตร์ โรงเรียนโนนคำพิทยาคม)

แผ่นหมุนการขึ้นตกของดวงจันทร์ ข้างขึ้น-ข้างแรม  (สื่อการสอนดาราศาสตร์ โรงเรียนโนนคำพิทยาคม) เผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบสื่อการเรียนการสอนสังเกตการขึ้นตกของดวงจันทร์ ข้างขึ้น-ข้างแรม  ครับ

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่คุณครูผู้ใช้ชื่อในเฟซบุค “Jee Phy” Astroeducation.Com ได้บันทึกภาพนี้ไว้ และเห็นว่ามีประโยชน์สำหรับการจัดการเรียนการสอนดาราศาสตร์ จึงขออนุญาตนำมาเผยแพร่ครับ

ขอบคุณภาพประกอบและเจ้าของผลงาน : เพจคุณ Jee PhyLeave a Comment