[ITLA2016] ประมวลบรรยากาศและความรู้สึก ผู้เข้าแข่งขัน ITLA2016 นำเสนอนวัตกรรมการสอนบูรณาการกับสื่อ ICT

ITLA2016-partyรวมความสนุก ความประทับใจ ความอบอุ่น และมิตรภาพ จากครูไทยทั่วประเทศทุกสังกัด ในการแข่งขันและประกวดการนำเสนอผลงานสุดยอดครูไทย หัวใจไอที ปี พ.ศ. 2559 (Thailand Innovative Teacher Leaderships Award 2016) พร้อมกับบทสัมภาษณ์ 10 ครูไทยหัวใจไอทีปี 2559 ครับ

ITLA2016-card

ชมคลิป รวมภาพความประทับใจงาน ITLA2016Leave a Comment