[ข่าวในพระราชสำนัก] ครูไทย ITLA2016 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับถ้วยพระราชทานและถวายรายงานผลงานด้าน IT

26 กันยายน 2559 : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะผู้บริหาร บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นำคณะครูเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัล ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

ITLA2016-awardsร่วมแสดงความยินดีกับ 10 สุดยอดคุณครู ITLA 2016
คุณครูศักดิ์อนันต์ อนันตสุข
คุณครูสุทธิกิตติ์ ธิติวรนันท์
คุณครูสิทธิชัย ผ่องใส
คุณครูจันทร์ ติยะวงศ์
คุณครูสุรางคณา ศรีสวัสดิ์
คุณครูโซเฟีย อีซอ
คุณครูนวัช ปานสุวรรณ
คุณครูภูมิพัฒน์ วนพิพัฒน์พงศ์
คุณครูศุภโชค พุทธิสารวิมล
คุณครูชนกนันท์ พะสุโร

26 กันยายน 2559 : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหาร บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทยจำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการแข่งขันการนำเสนอผลงานด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำหรับครูไทยที่สอนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ภายใต้แนวคิด “ครูไทยสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ ภายในชั้นเรียน” ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและในโอกาสนี้ ครูที่ได้รับรางวัลชนะเลิศฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานผลงานด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนที่ได้รับการคัดเลือก

ชมคลิปข่าวในพระราชสำนัก Leave a Comment