[ชนะเลิศ] สุดยอดครูไทยหัวใจไอที (ดาราศาสตร์ศึกษา) Thailand Innovative Teachers Leader Award 2016

ITLA2016-family

นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข (ลำดับที่ 6 จากซ้าย) ครูชำนาญการ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ได้รับคัดเลือกให้เป็น ครูผู้นำด้านนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดับประเทศ (1 ใน 10 ครูไทยหัวใจไอที) โครงการ Thailand Innovative Teachers Leader Award 2016 ในงาน Partners in Learning Thailand Forum 2016 ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร จากผลงานเรื่อง การใช้โปรแกรมพื้นฐานทางดาราศาสตร์ส่งเสริมความเข้าใจและฝึกวิจัยการโคจรของวัตถุท้องฟ้า 

itla2016-sakananLeave a Comment