อบรมหลักสูตรการสอนดาราศาสตร์และอวกาศ ระดับชั้น ม.ปลาย ของ สสวท.

ipstastro1     เมื่อวันที่ 11-15 มีนาคม 2556 :: นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนหลักสูตรดาราศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ณ โรงแรมเบย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาในการอบรม ดังนี้ 

     1. การบอกตำแหน่งบนทรงกลมฟ้า
     2. ดาวเคราะห์และระบบดาวฤกษ์
     3. เอกภพวิทยา
     4. การประดิษฐ์สื่อการสอนดาราศาสตร์
ipstastro2

ตัวอย่างสื่อการสอนที่ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เส้นสุริยะวิถี

            เมื่อโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครบ 1 รอบ ผู้สังเกตที่อยู่บนโลก จะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นที่ขอบฟ้าด้านทิศตะวันออกในตำแหน่งที่เปลี่ยนกลับไปมา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับฤดูกาลของโลก ดังนี้
               1. วสันตวิษุวัต ( vernal Equinox) คือ ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตรโลก กลางวันเท่ากับกลางคืน ซีกโลกด้านเหนือย่างเข้าฤดูใบไม้ผลิ ตรงกับวันที่ 21 มีนาคม
               2. ครีษมายัน (Summer Solstice) คือ ดวงอาทิตย์ทำมุมฉากกับโลก ณ เส้นรุ้ง 23.5 องศาเหนือ กลางวันยาวที่สุด เป็นฤดูร้อนตรงกับวันที่ 21-22 มิถุนายน
               3. ศารทวิษุวัต (Autumnal Equinox) คือ ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตรโลกอีกครั้งหนึ่ง กลางวันเท่ากับกลางคืน ซีกโลกด้านเหนือย่างเข้าฤดูใบไม้ร่วง ตรงกับวันที่ 23 กันยายน
               4. เหมายัน (Winter Solstice) คือ ดวงอาทิตย์ทำมุมฉากกับโลก ณ เส้นรุ้ง 23.5 องศาใต้ กลางวันสั้นที่สุด เป็นฤดูหนาวตรงกับวันที่ 21-22 ธันวาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรมครูดาราศาสตร์ของ สสวท. คลิกอ่านที่นี่ http://www.vcharkarn.com/varticle/56256Leave a Comment