การทำปฏิบัติการราหู วัดระยะทางโลก-ดวงจันทร์ ในวันเกิดจันทรุปราคา 8 สิงหาคม 2560 How Far Earth-Moon?

rahu_operation

ปฏิบัติการราหู ครั้งที่ 6 วัดระยะทางโลก – ดวงจันทร์ ในปรากฏการณ์ “ราหูอมจันทร์” 8 สิงหาคม 2560
Operation Rahu Episode VI Lunar Eclipse 8 Aug 2017…… How Far Earth – Moon?

ปฏิบัติการทางดาราศาสตร์ที่ลงตัวระหว่าง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วรรณคดี ภาษาสันสกฤต และความเชื่อของมนุษยชาติ

earth-circumference-rahu

กิจกรรมที่จะดำเนินการโดยความร่วมมือของ 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จ.สกลนคร และโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม จ.นครพนม ร่วมกับ โรงเรียนตาเบาวิทยา จ.สุรินทร์ มีดังนี้
1. การทำปฏิบัติการ Eratosthenes ในปรากฏการณ์ Summer Solstice 23 มิถุนายน 2560
2. การบันทึกภาพการเกิดจันทรุปราคา ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560

sribuaban-solartime

Thatnarai-solartime

tabao-solartime

รายละเอียดการทำกิจกรรมและผลการทำกิจกรรมจะนำมาเสนอในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ อาจารย์สรรค์สนธิ บุณโยทยาน ได้มาบรรยายรายละเอียดการทำปฏิบัติการราหู สำหรับนักเรียน ม.ปลาย โรงเรียนตาเบาวิทยา เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560

ขอบคุณภาพประกอบจาก เพจ อาจารย์สรรค์สนธิ บุณโยทยานLeave a Comment