ขอเชิญเยาวชนโชว์ไอเดีย แข่งขันประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 “แผนที่…มีเรื่องเล่า”

GMC2016GISTDA ร่วมกันศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ทั้ง 5 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมไปกับการเรียนรู้นอกห้องเรียน จากนั้นมาโชว์ไอเดียสุดเจ๋ง ท้าประลองทำคลิป ภายใต้หัวข้อ “แผนที่…มีเรื่องเล่า” ในโครงการประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 5 (Geo-infomatics Media Contest 2016) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยคิดและแก้ไขปัญหาด้วยแผนที่ ตามแนวทางการศึกษาแบบ STEM ชิงทุนการศึกษา มูลค่ารวม 150,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเข้าร่วมการฝึกอบรมเทคนิคการสร้างสื่อจากผู้เชี่ยวชาญ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ และ Space Inspirium อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

รอบคัดเลือกเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 มิถุนายน 2559 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> [http://learn.gistda.or.th/gmc/]Leave a Comment