กลุ่มดาวราศีเมถุน กลุ่มดาวคนคู่ (Gemini) : ลักษณะคนเกิดราศีเมถุน นิสัยคนราศีเมถุน เสริมดวงคนราศีเมถุน

geminiกลุ่มดาวในจักรราศีที่ 3 หรือกลุ่มดาวราศีเมถุน คือ กลุ่มดาวคนคู่ ดาวกลุ่มนี้มีดาวดวง สว่างสุกใส 2 ดวง เป็นสังเกต คือ ดาว Pollux และ Castor ดาว 2 ดวงนี้ เป็นจุด สะดุดตาหาได้ง่าย อยู่ใกล้ ๆ กลุ่มดาววัว เหนือกลุ่มดาวนายพรานใหญ่ขึ้นมาทาง ทิศตะวันออกของกลุ่มดาวสารถี กลุ่มดาวคนคู่จะเห็นอยู่กลางท้องฟ้าเมื่อเวลา 3 ทุ่มในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ของทุกปี ดาวฤกษ์พอลลักซ์และแคสเตอร์นี้ คนโบราณโดยทั่วไปถือว่าเป็นดาวคู่แฝด คือชาวอาหรับเห็นเป็นนกยูง 2 ตัว ชาวอียิปต์เห็นเป็นต้นไม้ใหญ่ 2 ต้น ชาวฮินดูเห็นเป็นเทพเจ้า 2 องค์

กลุ่มดาวนี้ขึ้นพร้อมๆ กับดวงอาทิตย์ในตอนเช้าช่วงเดือนมิถุนายน อยู่ถัดจากกลุ่มดาววัวไปทางทิศตะวันออก ประกอบด้วยดาวฤกษ์อย่างน้อย 8 ดวงเรียงกันเป็นรูปคนคู่หรือฝาแฝด เราจะเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏผ่านกลุ่มดาวนี้ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน-20 กรกฎาคม

ความเชื่อ : การดูดวงคนเกิดราศีเมถุน Gemini (22 พ.ค.-21 มิ.ย.) แบบสากล

ดาวที่ควบคุม คือ ดาวพุธ ผู้ส่งสาร ราศีเมถุนเป็นเพศชาย ธาตุลม ลักษณะสำคัญของราศีเมถุนคือ มีความสามารถรอบตัวและกล้าแสดงออก
ลักษณะของชาวราศีเมถุนคือ ความร่าเริง ความมีชีวิตชีวาและการเป็นนักสื่อสารที่ดี ชาวราศีนี้เป็นคนเฉลียวฉลาด ไหวพริบสูง มีความสามารถรอบตัว ไม่มีสิ่งใดที่ชาวเมถุนจะไม่พยายามยื่นมือเข้าไปยุ่ง เขามีความคิดรุนแรงแต่ก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงได้ เป็นคนสนุกสนาน ช่างพูด และมีหัวทางด้านภาษาและความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ ราศีเมถุนเป็นที่รู้จักในนามดาวสองดวง คือดาวเคสเตอร์และดาวโพลักซ์(หรือเฮอคิวลิสและอพอลโล) แสดงถึงเรื่องของการสื่อสาร คุณมักต้องการใครซักคนพูดด้วย 
สัญลักษณ์ประจำราศี คือ คนคู่หรือคู่แฝด 
อาชีพแนะนำ คือ พนักงานบริษัทหรือพนักงานขาย 
อัญมณีประจำราศี คือ ไข่มุก 
สัตว์ประจำราศี คือ ลิง 
ดอกไม้ประจำราศี คือ ลาเวนเดอร์

พิเศษ : การดูดวงคนเกิดราศีเมถุน แบบไทย คลิกโหลด >> : [คำพยากรณ์พื้นฐานดวงชะตาผู้เกิดราศีเมถุน]

อ่านภาษาอังกฤษกลุ่มดาวคนคู่ที่นี่ : http://stardate.org/nightsky/constellations/gemini
ข้อมูลการดูดวงประจำราศี จาก http://www4.eduzones.com/racchidlom/35924 และ http://www.dudoung.com

ภาพประกอบจาก : http://stardate.org/sites/default/files/imagecache/node_display_small/images/resources/gemini.jpgLeave a Comment