บทปฏิบัติการดาราศาสตร์บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ การวัดความยาวเส้นรอบวงโลกในวันวสันตวิษุวัต

บทปฏิบัติการดาราศาสตร์บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง การวัดความยาวเส้นรอบวงโลกในวันวสันตวิษุวัต ฉบับภาษาไทยและภาษาลาว

1. บทปฏิบัติการดาราศาสตร์บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ การวัดความยาวเส้นรอบวงโลกในวันวสันตวิษุวัต ฉบับภาษาไทย (จัดทำและออกแบบโดย นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จังหวัดสุรินทร์)

2. บทปฏิบัติการดาราศาสตร์บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ การวัดความยาวเส้นรอบวงโลกในวันวสันตวิษุวัต ฉบับภาษาลาว (เขียนโดย นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จังหวัดสุรินทร์ และแปลเป็นภาษาลาวโดย ท้าวโพไซ แสงดาลา อาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งชาติ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)One Comment

  1. ด.ญ.บุญประภา อ้อมแก้ว says:

    ปฏิบัติการวัดขนาดโลก ในวันวสันตวิษุวัต น่าสนุกดีนะคะ มีภาษาลาวให้อ่านด้วย

Reply to ด.ญ.บุญประภา อ้อมแก้ว Cancel Reply