กิจกรรมสังเกตการณ์ ปรากฏการณ์สุริยุปราคาในภูมิภาคอาเซียน โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 9 มีนาคม 2559

เมื่อรุ่งเช้าวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 ได้เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาในภูมิภาคอาเซียน โดยปรากฏให้เห็นเป็นสุริยุปราคาเต็มดวงที่เกาะสุลาเวสี ประเทศอินโดนีเซีย ส่วนที่ประเทศไทย สามารถมองเห็นเป็นสุริยุปราคาบางส่วน ด้วยตาเปล่าโดยผ่านแผ่นกรองแสง ระหว่างเวลา 06.20 – 08.40 น.  

ชุมนุมดาราศาสตร์นารายณ์คำผงวิทยา โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จังหวัดสุรินทร์ (ในระดับชั้น ม.ปลาย และระดับชั้น ม.ต้น) จึงจัดกิจกรรมสังเกตการณ์ปรากฏการณ์สุริยุปราคา ที่โรงเรียน โดยมีกิจกรรมสำคัญคือ 

eclipse-stellarium

eclipse-observation

1. การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium จำลองปรากฏการณ์สุริยุปราคา
2. การใช้แว่นตาที่ได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สังเกตการณ์ปรากฏการณ์สุริยุปราคา (ขาเข้า-ขาออก)  และเปรียบเทียบภาพที่สังเกตได้ร่วมกับภาพที่เห็นจากการใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium จำลองปรากฏการณ์สุริยุปราคา
3. การสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์จากกล้องรูเข็ม และการสะท้อนเงาของดวงอาทิตย์ด้วยกระจกเงาราบ

ชมคลิป กิจกรรมสังเกตการณ์สุริยุปราคา โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 9 มีนาคม 2559

หมายเหตุ : โรงเรียนไม่มีกล้องโทรทรรศน์ จึงไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าว สำหรับสังเกตปรากฎการณ์สุริยุปราคาเหนือฟ้าเมืองไทยในครั้งนี้Leave a Comment