Latest ข่าวสาร News

การประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชนครั้งที่ 4 เวทีนำเสนอผลงานวิจัยดาราศาสตร์ของนักเรียนไทย ปี 2560

การประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 4 : >> [http://www.narit.or.th/index.php/tacs2017] การประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 4 “the 4nd Thai Astronomical Conference (Student Session)” ระหว่างวันที่ ...

โครงการ การแข่งขัน CanSat Thailand 2017 การแข่งขันดาวเทียมกระป๋อง ครั้งแรกของประเทศไทย

CanSat Thailand 2017 การแข่งขัน CanSat ครั้งแรกของประเทศไทย CanSat Thailand เป็นกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย ในด้านสะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) โดยผ่านการสร้างและพัฒนาดาวเทียมขนาดจิ๋ว ...

[ด่วน] รับสมัครเยาวชนร่วมโครงการค้นพบนักบินอวกาศไทย รับทุนเรียนฝึกนักบินอวกาศที่ศูนย์อวกาศและจรวด USA

“กฤษณ์ คุนผลิน” สำเร็จปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) ปริญญาโทด้านระบบการเมืองและเศรษฐกิจเปรียบเทียบ School of Public Affairs มหาวิทยาลัยอเมริกัน ...

ขอเชิญเยาวชนโชว์ไอเดีย แข่งขันประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 “แผนที่…มีเรื่องเล่า”

GISTDA ร่วมกันศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ทั้ง 5 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมไปกับการเรียนรู้นอกห้องเรียน ...

บันทึกจากสมุดเยี่ยมของนีล อาร์มสตรอง เยือนโรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์ เมื่อ 20 ธันวาคม 2512

นีล อาร์มสตรอง (Neil Alden Armstrong) นักบินอวกาศชาวอเมริกัน ที่เดินทางไปสำรวจดวงจันทร์กับยานอพอลโล 11 และเป็นมนุษย์ที่ได้ชื่อว่า “เหยียบพื้นผิวดวงจันทร์คนแรกของโลก” ...

ปี 2015 ปีสากลแห่งแสงและเทคโนโลยีแสง ปีดาราศาสตร์แสงและเทคโนโลยีแสง 2015 The International Year of Light 2015

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 มติที่ประชุมองค์การสหประชาชาติครั้งที่ 68 ได้ประกาศ ให้ปี พ.ศ.2558 เป็นปีสากลแห่งแสงและเทคโนโลยีแสง โดยองค์การสหประชาชาติได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของแสง ...

[สมัครเลย] โครงการครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น ศึกษาดูงานที่เซิร์น ค่ายครูวิจัยเซิร์น ปี 2559 รับเยอะ 3 คน

โครงการความร่วมมือไทยเซิร์น เปิดรับสมัครครูฟิสิกส์เพื่อเข้าร่วมโครงการครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น (จำนวน 3 คน) ประจำปี 2559 เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ...

สสวท. รับสมัครครูอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ระดับ ม.ปลาย ปี 2558

กำหนดการและโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปลาย ปี พ.ศ. 2558 1) กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาโลก ...

[สมัครด่วน] การประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน การเข้าร่วมการประชุมวิชาการดาราศาสตร์ ครั้งที่ 1

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมการนำเสนอผลงานดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน ครั้งที่ ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2557  ...

NASA เจ๋ง ผุดโครงการ Send Your Name to Mars ส่งชื่อไปดาวอังคารกับยาน Orion [รีบหน่อยภายใน 31 ตุลาคม]

องค์การ NASA เจ๋ง ผุดโครงการ Send Your Name to Mars  เชิญชวนชาวโลกที่อยากมีส่วนร่วมกับการเดินทางไปดาวอังคาร กับโปรเจคสำรวจดาวอังคารกับยาน Orion (Orion’s First Flight) ที่มีโครงการไปดาวอังคารในอนาคตอันใกล้นี้ ...