Latest วัดทิศทางปราสาท News

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนดาราศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการเทคโนโลยี การวัดทิศทางการวางตัวปราสาท

ภาพที่ 1 :: การจัดการเรียนรู้ดาราศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการเทคโนโลยี พบว่านักเรียนสนใจ และตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมอย่างดี ภาพที่ 2 :: ขณะนักเรียนทำบทปฏิบัติการ ...

ข้อมูลทางโบราณดาราศาสตร์ของปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ [สารบัญภาพปราสาททุกแห่งในจังหวัดสุรินทร์]

หน่วยที่ 5 ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์ ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ปะคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม คำแนะนำ : คลิกที่รูปปราสาท ...

การระบุพิกัดภูมิศาสตร์ อุปกรณ์และวิธีการวัดทิศทางการวางตัวปราสาท จากทิศเหนือภูมิศาสตร์

หน่วยที่ 4 การระบุพิกัดภูมิศาสตร์และการวัดทิศทางการวางตัวปราสาท 1. การระบุพิกัดภูมิศาสตร์ การบอกพิกัดภูมิศาสตร์บนโลกจะบอกเป็น “เส้นละติจูด” ...

คติการสร้างปราสาท วัตถุประสงค์ ศิลปะและการกำหนดอายุปราสาทขอม ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์

หน่วยที่ 3 อายุและวัตถุประสงค์การสร้างปราสาทขอม 1. คติการสร้างปราสาท “ปราสาท” เป็นภาษาสันสกฤต หมายถึง “อาคารที่มียอดซ้อนกันหลายชั้น” สื่อถึงอาคารที่มีความหรูหราแตกต่างจากที่อยู่อาศัยของสามัญชนทั่วไป ...

ธรณีวิทยาของวัสดุที่ใช้ก่อสร้างปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ [ปราสาทอิฐ ปราสาทหินทราย ปราสาทศิลาแลง]

หน่วยที่ 2 ธรณีวิทยาของวัสดุที่ใช้ก่อสร้างปราสาท ธรณีวิทยา (Geology) เป็นวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับโลก สสารที่เป็นส่วนประกอบของโลก เช่น แร่ หิน ...

วิธีกำหนดทิศเหนือ-ใต้ ตะวันออก-ตะวันตก ณ ตำแหน่งใดๆ บนผิวโลก โดยการสังเกตเงาของดวงอาทิตย์

หน่วยที่ 1 โบราณดาราศาสตร์ การกำหนดทิศทางด้วยเสากำเนิดเงา ดาราศาสตร์ (Astronomy) : เป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาธรรมชาติของวัตถุท้องฟ้า และค้นหาความจริงของจักรวาล ...

เขาพระสุเมรุ แนวคิดเรื่องจักรวาลตามคติพราหมณ์ ความเชื่อเรื่องพุทธจักรวาลของคนไทย [ตำนานเขาพระสุเมรุ]

ตามคติพราหมณ์นั้น เขาพระสุเมรุ เป็นภูเขาที่เป็นหลักของโลก (โดยมี “ปลาอานนท์” หนุนอยู่) ตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางของโลกหรือจักรวาลอันยิ่งใหญ่  เป็นที่อยู่ของสิ่งมีวิญญาณในภพและภูมิต่างๆ ...

คณิตศาสตร์กับการสร้างกำแพงเมืองเชียงใหม่ [ภูมิปัญญาล้านนากับดาราศาสตร์โบราณ]

เปิดเผยความมหัศจรรย์ในการสร้างกำแพงเมืองเชียงใหม่ของบรรพบุรุษล้านนากว่า 700 ปีที่แล้ว  การสร้างกำแพงเมืองเชียงใหม่เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากขนาดใหญ่ ...