Latest D : ทะยานสู่ฟ้า News

ตัวอย่างกิจกรรมสัปดาห์แห่งอวกาศและจรวด บูรณาการ STEM ระดับมัธยมศึกษา ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

เอเลนอร์ วิลคินสัน ครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์จากซัสเซ็กซ์ มีไอเดียเด็ดสำหรับ สัปดาห์โครงงานบูรณาการเรื่อง อวกาศและจรวด เมื่อปีก่อนเธอได้ไปเข้าร่วมค่ายอวกาศ ...

ทะยานสู่ฟ้า 3 : โมเดลกระดาษ โมเดลจรวด โมเดลกระสวยอวกาศ โมเดลยานอวกาศ โมเดลเทคโนโลยีอวกาศ

เว็บนี้ได้รวบรวมแท่นส่งจรวด และจรวด กระสวยอวกาศ ยานอวกาศแบบต่าง ๆ ที่จำลองมาจากของจริง โรงเรียนที่สอนเรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ สามารถใช้โมเดลกระดาษ ...

ทะยานสู่ฟ้า 2 : โปรแกรมออกแบบโมเดลจรวด ด้วยตัวเอง โปรแกรมสร้างจรวด OpenRocket 14.03

OpenRocket 14.03 เป็นฟรีโปรแกรมที่ใช้สำหรับออกแบบโมเดลจรวด ที่มีชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ถูกออกแบบมาแล้วว่ามันถูกต้องตามหลักการออกแบบจริง ๆ โดยจะแยกเป็นส่วนต่าง ...

ทะยานสู่ฟ้า 1 : การประดิษฐ์จรวดหลอดกาแฟ [Straw Rocket] อุปกรณ์และวิธีการทำจรวดหลอดกาแฟ

อุปกรณ์การประดิษฐ์จรวดหลอดกาแฟ 1. กระดาษ A4 ตัดให้ได้ขนาด 15 x 6 cm. 1 แผ่น 2. Post-it (ขนาด 1” x 3” หรือขนาดอื่นมาประยุกต์ใช้) 3 แผ่น 3. ไม้จิ้มฟัน 1 อัน 4. ดินน้ำมันปั้นน้อยๆ ...