Latest นวัตกรรมการสอน News

[ดาวน์โหลดฟรี] โปรแกรม stellarium โปรแกรมดูดาว stellarium โปรแกรมสำรวจท้องฟ้า กลุ่มดาว

โปรแกรม Stellarium (โปรแกรมดูดาว จาก กล้องดูดาว จริงเหมือน ท้องฟ้าจำลอง) : เป็น โปรแกรมดูดาว ดูท้องฟ้า จักรวาล ที่แจกฟรี  โดยเขาเรียกโปรแกรมนี้ว่า “Planetarium ...

[ดาวน์โหลดฟรี] Celestia โปรแกรมฟรีทางดาราศาสตร์ โปรแกรมเซเลสเทีย โปรแกรมสำรวจอวกาศ 3 มิติ

โปรแกรม Celestia (เซเลสเทีย) เป็นโปรแกรมฟรีด้านดาราศาสตร์ ใช้ได้ทั้งบนระบบไมโครซอฟท์ วินโดวส์ แมคโอเอส และ ลินุกซ์ ภายใต้เงื่อนไขโครงการกนู โปรแกรมนี้ออกแบบโดย ...

[ดาวน์โหลดฟรี] โปรแกรมดูดาว WorldWide Telescope ท่องจักรวาลรูปแบบสามมิติ ดูดาวบนท้องฟ้าจำลองฟรี

โปรแกรม WorldWide Telescope (ดูดาวบนท้องฟ้า ท้องฟ้าจำลองฟรี) เป็นโปรแกรมฟรีแวร์ ที่ถูกพัฒนาโดยทีมจากบริษัทไมโครซอฟท์ ผู้พัฒนาระบบปฏิบัติการวินโดวส์ โปรแกรมถูกพัฒนาโดยทีมจาก ...

[ITLA2016] การใช้โปรแกรมพื้นฐานทางดาราศาสตร์ส่งเสริมความเข้าใจและฝึกวิจัยการโคจรของวัตถุท้องฟ้า

ชื่อผลงาน : Astronomical Program for Celestial Motion understanding and students’ Project (การใช้โปรแกรมพื้นฐานทางดาราศาสตร์ส่งเสริมความเข้าใจและฝึกวิจัยการโคจรของวัตถุท้องฟ้า) เจ้าของผลงาน ...

[รองชนะเลิศ] การจัดการเรียนรู้เรื่อง การเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ โดยใช้ทวิก Twig เป็นสื่อในการจัดกิจกรรม

ที่มา : ประกาศผลการประกวดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างห้องเรียนในฝันครั้งที่ 1 : คลิกเลย >> [http://www.aksorninspire.com/ATIcontest/winner/]

ครูสะเต็มดาราศาสตร์ ครูดีเด่น STEM ระดับ ม.ปลาย สาขาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ สพม.33 จ.สุรินทร์

นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพม.33 จังหวัดสุรินทร์ (เจ้าของบล็อกดาราศาสตร์ศึกษา ; www.astroeducation.com) ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูดีเด่น ...

[แนะนำ] ฑูตสะเต็มดาราศาสตร์ ฑูตสะเต็มสาขาดาราศาสตร์ ภาคเหนือตอนบน (อ.ดร.ฟ้ารุ่ง สุรินา) และรายชื่อฑูตสะเต็ม

STEM ย่อมาจาก Science Technology Engineer Mathematics และสะเต็มศึกษา (STEM Education) ถือเป็นวิธีการใหม่ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสืบเนื่องจากความจำเป็นที่ไทยต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ...

[ชนะเลิศ] นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานดีเด่น ม.ปลาย ดาราศาสตร์ ระดับคุณภาพดีมาก ลำดับที่ 1

12-13 กันยายน 2558 : นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) ครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จังหวัดสุรินทร์ สังกัด สพม.33 เข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานดีเด่น ...