Featured ความคิดทางเวลา News

Latest ความคิดทางเวลา News

วันวิสาขบูชา ในแง่มุมดาราศาสตร์ วันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน คือ วันที่เกิดจันทร์เพ็ญในกลุ่มดาวราศีตุลย์

วันวิสาขา คือ วันที่เกิดจันทร์เพ็ญในหมู่ดาวราศีตุลย์ วิสาขา หรือ วิสาขะ เป็นชื่อหมู่ดาว เช่นเดียวกับมาฆะ และหมู่ดาวอื่นๆอีก 27 หมู่ดาวใกล้แนวสุริยวิถี ...

ปรากฎการณ์บนท้องฟ้า ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จันทรุปราคาสมัยพระนารายณ์ สุริยุปราคาสมัยพระนารายณ์

ในยุคสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั้นมีปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ที่มีความหมายต่อประวัติศาสตร์ 2 ครั้ง ครั้งแรกคือปรากฏการณ์จันทรุปราคาเมื่อวันที่ ...

ดาราศาสตร์ในยุคออเจ้า การะเกด ดาราศาสตร์ไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ดาราศาสตร์ในละครบุพเพสันนิวาส

จุดเริ่มต้นดาราศาสตร์ในสยามประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๒๒๘ หลังจากบาทหลวงคณะเยสุอิต นักคณิตศาสตร์ ทั้ง ๖ รูป เดินทางเข้ามาพำนักในดินแดนสยาม เพื่อจะเดินทางต่อไปยังประเทศจีนเพื่อบุกเบิกงานด้านดาราศาสตร์ตะวันตกในดินแดนตะวันออกนั้น หนึ่งในคณะบาทหลวงเยสุอิตนั้น ...

[ข้อมูล] วันอธิกวาร (Leap day) 29 กุมภาพันธ์ วันอธิกวาร กำหนดอย่างไร ปีที่มีอธิกวาร และปีอธิกสุรทิน

ปีที่แบ่งตามรอบพระอาทิตย์ (สุริยคติ) มี 2 แบบ คือ 1. ปกติสุรทิน คือ มี 365 วัน 2. อธิกสุรทิน คือ มี 366 วัน (เดือนกุมภาพันธ์ มี 29 วัน) วันที่ 29 กุมภาพันธ์ เรียกวันนี้ว่า ...

[ไอเดียเจ๋ง] นาฬิกาแดดแมคโดนัลด์ บิลบอร์ดโฆษณาแมคโดนัลด์ นาฬิกาแดดแนะนำเวลาอาหารเช้า

ป้ายโฆษณาแมคโดนัลด์ ที่เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ทำออกมาได้อย่างน่าประทับใจ โดยดัดแปลงให้เป็นนาฬิกาแดด แนะนำเมนูอาหารเช้า-เที่ยงของแมคโดนัลด์ ...

นาฬิกาแดด เขื่อนศรีนครินทร์ วิธีอ่านนาฬิกาแดดยักษ์ สวนเวลารำลึก เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

นาฬิกาแดด เขื่อนศรีนครินทร์ เป็นประติมากรรมบอกเวลา ที่ตั้งอยู่ภายในสวนเวลารำลึก ซึ่งเป็นสวนที่อยู่ภายในเขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ...

นาฬิกาแดดชนิด อนาเลมเมติก (Analematic sundial) ณ หอดูดาวแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา

นาฬิกาแดดแบบอนาเลมเมติก (Analematic sundial) เป็นนาฬิกาแดดชนิดที่หน้าปัดบอกเวลาวางอยู่บนพื้นราบ และตัวเข็มชี้เวลาต้องขยับไปตามเดือนต่างๆ นาฬิกาแดดชนิดนี้เหมาะกับการทำไว้ในสถานที่ท่องเที่ยว ...

กราฟอนาเลมมา (analemma) กราฟแสดงค่าการเบี่ยงเบนของแสงดิ่งดวงอาทิตย์ และสมการแห่งเวลาตลอดทั้งปี

อะนาเลมมา(Analemma) เป็นกราฟแสดงละจิจูดที่ดวงอาทิตย์ส่องแสงตั้งฉากในวันต่างๆตลอดปีและสามารถหาสมการเวลาได้จากอะนาเลมมา โดยจากอะนาเลมมาเราจะได้ข้อมูลสำคัญ ...

นาฬิกาแดดอันแรกของสยาม เครื่องกำหนดหมายบอกเวลาสยาม ณ ลานหน้าโบสถ์ไทยสไตล์ฝรั่ง วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ

นาฬิกาแดดที่มีการสร้างที่เป็นกิจลักษณะและเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย ถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีวลีที่กำชับรับสั่งกับข้าราชบริพารผู้ใกล้ชิด ...

นาฬิกาแดดบนดาวอังคาร Two Worlds One Sun สองพิภพ หนึ่งสุริยะ มีชื่อดาวอังคาร เป็นภาษาไทยกำกับด้วย

นาฬิกาแดด ไม่ใช่ของตกยุคล้าสมัย เพราะหากต้องการกำหนดเวลาท้องถิ่น จากเงาของแสงดวงอาทิตย์ ณ สถานที่พิกัดนั้นๆ หรือดาวดวงนั้น ต้องเริ่มต้นจากสิ่งนี้ ...