Latest อวกาศศึกษา News

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์อวกาศและการสำรวจอวกาศ (TSEF) ครั้งที่ 1 วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561

มนุษยชาติได้เข้าสู่ช่วงยุคของอวกาศตั้งแต่ปี ค.ศ. 1957 เมื่อสหภาพโซเวียตได้พัฒนาและส่งดาวเทียมสปุตนิก 1  ขึ้นสู่วงโคจร นับตั้งแต่นั้นก็เป็นช่วงเวลารุ่งเรืองที่เทคโนโลยีด้านต่างๆ ...

CanSat คืออะไร? CanSat ดาวเทียมกระป๋อง การปล่อยแคนแซท การทำงานของ CanSat ประโยชน์ CanSat

แคนแซท (CanSat) คือ ดาวเทียมขนาดเล็กเท่าขนาดกระป๋องเครื่องดื่ม ที่จำลองการทำงานเหมือนดาวเทียมจริง โดยติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ไว้ภายในกระป๋องเครื่องดื่มหรือวัสดุรูปทรงขนาดเท่ากระป๋องเครื่องดื่ม การปล่อยแคนแซท ...

[ชมฟรี] Space Inspirium แหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศแห่งแรกของไทย เวลาเปิดบริการพิพิธภัณฑ์อวกาศ ชลบุรี

Space Inspirium เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านอวกาศแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ก่อสร้างและเปิดให้บริการโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ...