Latest อวกาศศึกษา News

[ชมฟรี] Space Inspirium แหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศแห่งแรกของไทย เวลาเปิดบริการพิพิธภัณฑ์อวกาศ ชลบุรี

Space Inspirium เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านอวกาศแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ก่อสร้างและเปิดให้บริการโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ...