Latest อวกาศศึกษา News

CanSat คืออะไร? CanSat ดาวเทียมกระป๋อง การปล่อยแคนแซท การทำงานของ CanSat ประโยชน์ CanSat

แคนแซท (CanSat) คือ ดาวเทียมขนาดเล็กเท่าขนาดกระป๋องเครื่องดื่ม ที่จำลองการทำงานเหมือนดาวเทียมจริง โดยติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ไว้ภายในกระป๋องเครื่องดื่มหรือวัสดุรูปทรงขนาดเท่ากระป๋องเครื่องดื่ม การปล่อยแคนแซท ...

[ชมฟรี] Space Inspirium แหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศแห่งแรกของไทย เวลาเปิดบริการพิพิธภัณฑ์อวกาศ ชลบุรี

Space Inspirium เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านอวกาศแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ก่อสร้างและเปิดให้บริการโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ...