Featured ดาราศาตร์ในชีวิต News

Latest ดาราศาตร์ในชีวิต News

การสังเกตดวงจันทร์ ดวงจันทร์กับวันพระ ข้างขึ้นข้างแรมกับวันพระ วันธรรมสวนะกับดวงจันทร์ ดวงจันทร์กับพระพุทธศาสนา

ดวงจันทร์จะเป็นอย่างไรในคืนนี้ เราจะถามคำถามนี้ได้ต้องรู้ว่าคืนนี้เป็นวันข้างขึ้นหรือวันข้างแรมกี่ค่ำ มนุษย์ใช้ดวงจันทร์เป็นเครื่องบอกเวลาและทำปฏิทินมานานแล้วเรียกว่า ...

แผนที่ดวงจันทร์ แผนที่แสดงตำแหน่งของสถานที่ต่าง ๆ บนดวงจันทร์ ชื่อสถานที่บนดวงจันทร์ ชื่อตำแหน่งบนดวงจันทร์

แผนที่แสดงตำแหน่งของสถานที่ต่าง ๆ บนดวงจันทร์ บนดวงจันทร์มีหลุมบ่อหรือเที่เรียกทับศัพท์ว่าเครเตอร์ ไม่มีน้ำหรือทะเล แต่กาลิเลโอผู้เอากล้องโทรทรรศน์ส่องดูเป็นคนแรกคิดว่าดวงจันทร์เหมือนโลก ...

พระพุทธศาสนากับดาราศาสตร์ พระพุทธศาสนากับพระจันทร์วันเพ็ญ บทบาทของพระจันทร์ในพระพุทธศาสนา

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับดิถีดวงจันทร์ มีอยู่ 3 วัน ได้แก่ 1. วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 มีเหตุการณ์สำคัญดังนี้ 1. เป็นวันที่ ...

การทำปฏิบัติการราหู วัดระยะทางโลก-ดวงจันทร์ ในวันเกิดจันทรุปราคา 8 สิงหาคม 2560 How Far Earth-Moon?

ปฏิบัติการราหู ครั้งที่ 6 วัดระยะทางโลก – ดวงจันทร์ ในปรากฏการณ์ “ราหูอมจันทร์” 8 สิงหาคม 2560 Operation Rahu Episode VI Lunar Eclipse 8 Aug 2017…… How Far Earth – Moon? ปฏิบัติการทางดาราศาสตร์ที่ลงตัวระหว่าง ...

ตำแหน่งการขึ้นของดวงอาทิตย์ในรอบปี ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก มีตำแหน่งเปลี่ยนไปอย่างไร

ตำแหน่งการขึ้นของดวงอาทิตย์ จากขอบฟ้าด้านทิศตะวันออก จะมีการเปลี่ยนตำแหน่งระหว่าง Summer Solstice หรือ ครีษะมายัน (เดือนมิถุนายน) ไปยังตำแหน่ง Equinox หรือวิษุวัติ ...

การเกิดฤดูกาล ทำไมรู้สึกร้อนในฤดูร้อนและทำไมรู้สึกหนาวในฤดูหนาว [The Reasons for the Seasons]

ฤดูกาล (Seasons) เกิดจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์โดยที่แกนของโลกเอียง 23.5° ในฤดูร้อนโลกเอียงขั้วเหนือเข้าหาดวงอาทิตย์ ทำให้ซีกโลกเหนือกลายเป็นฤดูร้อน และซีกโลกใต้กลายเป็นฤดูหนาว ...

ซุปเปอร์มูน-ไมโครมูน (Super Moon, Micro Moon) ขนาดปรากฎดวงจันทร์ใกล้โลก-ไกลโลกที่สุดในรอบปี

ปกติแล้วดวงจันทร์โคจรรอบโลกเป็นวงรีจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก 1 รอบ ใช้ระยะเวลา 1 เดือน แต่ละเดือน จะมีทั้งวันที่ดวงจันทร์ไกลโลกและดวงจันทร์ใกล้โลก ...

Welcome to Age of Aquarius เริ่มต้นเมื่อไร ยุคสมัยของอะควาเรียส คนแบกหม้อน้ำ Aquarius

นอกจากโลกจะหมุนรอบตัวเอง โดยใช้เวลาหมุนครบ 1 รอบเท่ากับ 1 วันแล้ว โลกยังโคจรรอบดวงอาทิตย์ โดยใช้เวลาโคจรครบ 1 รอบเท่ากับ 1 ปี และเช่นเดียวกัน ดวงอาทิตย์และระบบสุริยะของเรา ก็ยังโคจรรอบๆ ...

ตะลึง เผยภาพ สะพานพระราม จากอินเดีย ไปศรีลังกา หรือว่ามหากาพย์รามายณะ ตอน หนุมานจองถนน เป็นเรื่องจริง

เส้นทางที่ทอดยาวใต้มหาสมุทรข้ามช่องแคบ Palk Straits ระหว่างอินเดียกับศรีลังกา นักโบราณคดีเชื่อว่า เป็นสะพาน ที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ (ความโค้งและลักษณะเฉพาะของสะพาน) ...

[ข้อมูล] การเตรียมการดูสุริยุปราคาให้ปลอดภัย การทำอุปกรณ์ดูสุริยุปราคา การสังเกตสุริยุปราคาด้วยตาเปล่า

การดูสุริยุปราคาให้ปลอดภัย ขอให้ระลึกไว้เสมอว่า การมองดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสายตาของเรา คืออาจจะทำให้ตาบอดได้ (เว้นแต่เมื่อเกิดสริยุปราคาเต็มดวงในช่วงที่ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์มืดสนิทจริงๆ ...