Featured สาระความรู้ News

Latest สาระความรู้ News

CanSat คืออะไร? CanSat ดาวเทียมกระป๋อง การปล่อยแคนแซท การทำงานของ CanSat ประโยชน์ CanSat

แคนแซท (CanSat) คือ ดาวเทียมขนาดเล็กเท่าขนาดกระป๋องเครื่องดื่ม ที่จำลองการทำงานเหมือนดาวเทียมจริง โดยติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ไว้ภายในกระป๋องเครื่องดื่มหรือวัสดุรูปทรงขนาดเท่ากระป๋องเครื่องดื่ม การปล่อยแคนแซท ...

การทำปฏิบัติการราหู วัดระยะทางโลก-ดวงจันทร์ ในวันเกิดจันทรุปราคา 8 สิงหาคม 2560 How Far Earth-Moon?

ปฏิบัติการราหู ครั้งที่ 6 วัดระยะทางโลก – ดวงจันทร์ ในปรากฏการณ์ “ราหูอมจันทร์” 8 สิงหาคม 2560 Operation Rahu Episode VI Lunar Eclipse 8 Aug 2017…… How Far Earth – Moon? ปฏิบัติการทางดาราศาสตร์ที่ลงตัวระหว่าง ...

ตำแหน่งการขึ้นของดวงอาทิตย์ในรอบปี ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก มีตำแหน่งเปลี่ยนไปอย่างไร

ตำแหน่งการขึ้นของดวงอาทิตย์ จากขอบฟ้าด้านทิศตะวันออก จะมีการเปลี่ยนตำแหน่งระหว่าง Summer Solstice หรือ ครีษะมายัน (เดือนมิถุนายน) ไปยังตำแหน่ง Equinox หรือวิษุวัติ ...

การเกิดฤดูกาล ทำไมรู้สึกร้อนในฤดูร้อนและทำไมรู้สึกหนาวในฤดูหนาว [The Reasons for the Seasons]

ฤดูกาล (Seasons) เกิดจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์โดยที่แกนของโลกเอียง 23.5° ในฤดูร้อนโลกเอียงขั้วเหนือเข้าหาดวงอาทิตย์ ทำให้ซีกโลกเหนือกลายเป็นฤดูร้อน และซีกโลกใต้กลายเป็นฤดูหนาว ...

ซุปเปอร์มูน-ไมโครมูน (Super Moon, Micro Moon) ขนาดปรากฎดวงจันทร์ใกล้โลก-ไกลโลกที่สุดในรอบปี

ปกติแล้วดวงจันทร์โคจรรอบโลกเป็นวงรีจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก 1 รอบ ใช้ระยะเวลา 1 เดือน แต่ละเดือน จะมีทั้งวันที่ดวงจันทร์ไกลโลกและดวงจันทร์ใกล้โลก ...

Welcome to Age of Aquarius เริ่มต้นเมื่อไร ยุคสมัยของอะควาเรียส คนแบกหม้อน้ำ Aquarius

นอกจากโลกจะหมุนรอบตัวเอง โดยใช้เวลาหมุนครบ 1 รอบเท่ากับ 1 วันแล้ว โลกยังโคจรรอบดวงอาทิตย์ โดยใช้เวลาโคจรครบ 1 รอบเท่ากับ 1 ปี และเช่นเดียวกัน ดวงอาทิตย์และระบบสุริยะของเรา ก็ยังโคจรรอบๆ ...

[นำชม] หอดูดาวกุนมะ หอดูดาวประจำจังหวัดกุนมะ ประเทศญี่ปุ่น หอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์ เมืองกุนมะ

หอดูดาวกุนมะ มีกล้องโทรทรรศน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในฐานะที่เป็น กล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสงที่สามารถทำให้เห็นด้วยตาเปล่า จึงสามารถมีประสบการณ์สัมพัสได้กับความลึกลับของจักรวาล ...

ตะลึง เผยภาพ สะพานพระราม จากอินเดีย ไปศรีลังกา หรือว่ามหากาพย์รามายณะ ตอน หนุมานจองถนน เป็นเรื่องจริง

เส้นทางที่ทอดยาวใต้มหาสมุทรข้ามช่องแคบ Palk Straits ระหว่างอินเดียกับศรีลังกา นักโบราณคดีเชื่อว่า เป็นสะพาน ที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ (ความโค้งและลักษณะเฉพาะของสะพาน) ...

[ข้อมูล] การเตรียมการดูสุริยุปราคาให้ปลอดภัย การทำอุปกรณ์ดูสุริยุปราคา การสังเกตสุริยุปราคาด้วยตาเปล่า

การดูสุริยุปราคาให้ปลอดภัย ขอให้ระลึกไว้เสมอว่า การมองดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสายตาของเรา คืออาจจะทำให้ตาบอดได้ (เว้นแต่เมื่อเกิดสริยุปราคาเต็มดวงในช่วงที่ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์มืดสนิทจริงๆ ...

[ข้อมูล] วันอธิกวาร (Leap day) 29 กุมภาพันธ์ วันอธิกวาร กำหนดอย่างไร ปีที่มีอธิกวาร และปีอธิกสุรทิน

ปีที่แบ่งตามรอบพระอาทิตย์ (สุริยคติ) มี 2 แบบ คือ 1. ปกติสุรทิน คือ มี 365 วัน 2. อธิกสุรทิน คือ มี 366 วัน (เดือนกุมภาพันธ์ มี 29 วัน) วันที่ 29 กุมภาพันธ์ เรียกวันนี้ว่า ...