Featured สาระความรู้ News

Latest สาระความรู้ News

ปรากฎการณ์บนท้องฟ้า ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จันทรุปราคาสมัยพระนารายณ์ สุริยุปราคาสมัยพระนารายณ์

ในยุคสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั้นมีปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ที่มีความหมายต่อประวัติศาสตร์ 2 ครั้ง ครั้งแรกคือปรากฏการณ์จันทรุปราคาเมื่อวันที่ ...

ดาราศาสตร์ในยุคออเจ้า การะเกด ดาราศาสตร์ไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ดาราศาสตร์ในละครบุพเพสันนิวาส

จุดเริ่มต้นดาราศาสตร์ในสยามประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๒๒๘ หลังจากบาทหลวงคณะเยสุอิต นักคณิตศาสตร์ ทั้ง ๖ รูป เดินทางเข้ามาพำนักในดินแดนสยาม เพื่อจะเดินทางต่อไปยังประเทศจีนเพื่อบุกเบิกงานด้านดาราศาสตร์ตะวันตกในดินแดนตะวันออกนั้น หนึ่งในคณะบาทหลวงเยสุอิตนั้น ...

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์อวกาศและการสำรวจอวกาศ (TSEF) ครั้งที่ 1 วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561

มนุษยชาติได้เข้าสู่ช่วงยุคของอวกาศตั้งแต่ปี ค.ศ. 1957 เมื่อสหภาพโซเวียตได้พัฒนาและส่งดาวเทียมสปุตนิก 1  ขึ้นสู่วงโคจร นับตั้งแต่นั้นก็เป็นช่วงเวลารุ่งเรืองที่เทคโนโลยีด้านต่างๆ ...

CanSat คืออะไร? CanSat ดาวเทียมกระป๋อง การปล่อยแคนแซท การทำงานของ CanSat ประโยชน์ CanSat

แคนแซท (CanSat) คือ ดาวเทียมขนาดเล็กเท่าขนาดกระป๋องเครื่องดื่ม ที่จำลองการทำงานเหมือนดาวเทียมจริง โดยติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ไว้ภายในกระป๋องเครื่องดื่มหรือวัสดุรูปทรงขนาดเท่ากระป๋องเครื่องดื่ม การปล่อยแคนแซท ...

การทำปฏิบัติการราหู วัดระยะทางโลก-ดวงจันทร์ ในวันเกิดจันทรุปราคา 8 สิงหาคม 2560 How Far Earth-Moon?

ปฏิบัติการราหู ครั้งที่ 6 วัดระยะทางโลก – ดวงจันทร์ ในปรากฏการณ์ “ราหูอมจันทร์” 8 สิงหาคม 2560 Operation Rahu Episode VI Lunar Eclipse 8 Aug 2017…… How Far Earth – Moon? ปฏิบัติการทางดาราศาสตร์ที่ลงตัวระหว่าง ...

ตำแหน่งการขึ้นของดวงอาทิตย์ในรอบปี ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก มีตำแหน่งเปลี่ยนไปอย่างไร

ตำแหน่งการขึ้นของดวงอาทิตย์ จากขอบฟ้าด้านทิศตะวันออก จะมีการเปลี่ยนตำแหน่งระหว่าง Summer Solstice หรือ ครีษะมายัน (เดือนมิถุนายน) ไปยังตำแหน่ง Equinox หรือวิษุวัติ ...

การเกิดฤดูกาล ทำไมรู้สึกร้อนในฤดูร้อนและทำไมรู้สึกหนาวในฤดูหนาว [The Reasons for the Seasons]

ฤดูกาล (Seasons) เกิดจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์โดยที่แกนของโลกเอียง 23.5° ในฤดูร้อนโลกเอียงขั้วเหนือเข้าหาดวงอาทิตย์ ทำให้ซีกโลกเหนือกลายเป็นฤดูร้อน และซีกโลกใต้กลายเป็นฤดูหนาว ...

ซุปเปอร์มูน-ไมโครมูน (Super Moon, Micro Moon) ขนาดปรากฎดวงจันทร์ใกล้โลก-ไกลโลกที่สุดในรอบปี

ปกติแล้วดวงจันทร์โคจรรอบโลกเป็นวงรีจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก 1 รอบ ใช้ระยะเวลา 1 เดือน แต่ละเดือน จะมีทั้งวันที่ดวงจันทร์ไกลโลกและดวงจันทร์ใกล้โลก ...

Welcome to Age of Aquarius เริ่มต้นเมื่อไร ยุคสมัยของอะควาเรียส คนแบกหม้อน้ำ Aquarius

นอกจากโลกจะหมุนรอบตัวเอง โดยใช้เวลาหมุนครบ 1 รอบเท่ากับ 1 วันแล้ว โลกยังโคจรรอบดวงอาทิตย์ โดยใช้เวลาโคจรครบ 1 รอบเท่ากับ 1 ปี และเช่นเดียวกัน ดวงอาทิตย์และระบบสุริยะของเรา ก็ยังโคจรรอบๆ ...

[นำชม] หอดูดาวกุนมะ หอดูดาวประจำจังหวัดกุนมะ ประเทศญี่ปุ่น หอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์ เมืองกุนมะ

หอดูดาวกุนมะ มีกล้องโทรทรรศน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในฐานะที่เป็น กล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสงที่สามารถทำให้เห็นด้วยตาเปล่า จึงสามารถมีประสบการณ์สัมพัสได้กับความลึกลับของจักรวาล ...