Latest Infographic News

[โปสเตอร์] กิจกรรมดาราศาสตร์สำหรับนักเรียนเรียนร่วม ดาราศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

โปสเตอร์ Best Practice ผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาเรียนรวมสำหรับครูในโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม ...

[Infographic] สรุป Concept ชั้นบรรยากาศของโลก การจำแนกชั้นของบรรยากาศโลก ระดับชั้นบรรยากาศ

Infographic : ชั้นของบรรยากาศ เครดิตภาพ : เพจวิทย์สนุกรอบตัว [https://www.facebook.com/witsanook]

[Infographic] สรุป Concept ชนิดของเมฆ สกุลของเมฆ ประเภทของเมฆ การจำแนกระดับชั้นของเมฆ

Infographic : สกุลของเมฆ เครดิตภาพ : เพจวิทย์สนุกรอบตัว [https://www.facebook.com/witsanook]

[Infographic] การดูดาวหน้าหนาว วิธีดูดาวหน้าหนาว สามเหลี่ยมฤดูหนาว มาดูดาวหน้าหนาวกันเถอะ

Infographic : มาดูดาวหน้าหนาวกัน เครดิตภาพ : เพจวิทย์สนุกรอบตัว [https://www.facebook.com/witsanook]

[Infographic] เรื่องน่ารู้บนดาวอังคาร สรุป Concept ดาวอังคาร

Infographic : เรื่องน่ารู้บนดาวอังคาร เครดิตภาพ : เพจวิทย์สนุกรอบตัว [https://www.facebook.com/witsanook]

[Infographic] สรุป Concept วัตถุจากอวกาศ วัตถุต่างๆ จากอวกาศ การเรียกชื่อวัตถุจากนอกโลก

Infographic : วัตถุต่างๆ จากอวกาศ เครดิตภาพ : เพจวิทย์สนุกรอบตัว [https://www.facebook.com/witsanook]

[Infographic] วันเริ่มต้นของฤดูกาลต่างๆ รู้จักวันศารทวิษุวัต วสันตวิษุวัต ครีษะมายัน เหมายัน

Infographic : วันเริ่มต้นของฤดูกาลต่างๆ เครดิตภาพ : เพจวิทย์สนุกรอบตัว [https://www.facebook.com/witsanook]

[Infographic] สรุป Concept วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ สรุปเนื้อหา วิวัฒนาการของดาวฤกษ์

Infographic : วิวัฒนาการของดาวฤกษ์, จุดจบของดาวฤกษ์ เครดิตภาพ : เพจวิทย์สนุกรอบตัว [https://www.facebook.com/witsanook]

[Infographic] สาเหตุที่เรามองเห็นดวงจันทร์เพียงด้านเดียว ทำไมเห็นดวงจันทร์ด้านเดียว

Infographic : ทำไมเราจึงเห็นดวงจันทร์เพียงด้านเดียว เครดิตภาพ : เพจวิทย์สนุกรอบตัว [https://www.facebook.com/witsanook]

[Infographic] สรุป Concept โครงสร้างของโลก สรุปเนื้อหา โครงสร้างของโลก

Infographic โครงสร้างของโลก  เครดิตภาพ : เพจวิทย์สนุกรอบตัว [https://www.facebook.com/witsanook]