Latest Infographic News

[Infographic] อินโฟกราฟฟิกภาพนิ่ง เรื่อง การสอนการโคจรของวัตถุท้องฟ้า ตามแนวคิดเชิงสังคมวัฒนธรรม

อินโฟกราฟิก ภาพนิ่ง เรื่อง การสอนการโคจรของวัตถุท้องฟ้า ตามแนวคิดเชิงสังคมวัฒนธรรม ภายใต้หัวข้อ เทคนิคการสอนเรื่องที่เข้าใจยาก ให้เข้าใจง่าย ...

[Infographic] อินโฟกราฟฟิกเคลื่อนไหว เรื่อง การสอนการโคจรของวัตถุท้องฟ้า ตามแนวคิดเชิงสังคมวัฒนธรรม

อินโฟกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เรื่อง การสอนการโคจรของวัตถุท้องฟ้า ตามแนวคิดเชิงสังคมวัฒนธรรม ภายใต้หัวข้อ เทคนิคการสอนเรื่องที่เข้าใจยาก ให้เข้าใจง่าย ...

[Infographic] สาเหตุที่เรามองเห็นดวงจันทร์เพียงด้านเดียว ทำไมเห็นดวงจันทร์ด้านเดียว

Infographic : ทำไมเราจึงเห็นดวงจันทร์เพียงด้านเดียว เครดิตภาพ : เพจวิทย์สนุกรอบตัว [https://www.facebook.com/witsanook]

[Infographic] สรุป Concept โครงสร้างของโลก สรุปเนื้อหา โครงสร้างของโลก

Infographic โครงสร้างของโลก  เครดิตภาพ : เพจวิทย์สนุกรอบตัว [https://www.facebook.com/witsanook]

[Infographic] สรุป Concept ชั้นบรรยากาศของโลก การจำแนกชั้นของบรรยากาศโลก ระดับชั้นบรรยากาศ

Infographic : ชั้นของบรรยากาศ เครดิตภาพ : เพจวิทย์สนุกรอบตัว [https://www.facebook.com/witsanook]

[Infographic] สรุป Concept ชนิดของเมฆ สกุลของเมฆ ประเภทของเมฆ การจำแนกระดับชั้นของเมฆ

Infographic : สกุลของเมฆ เครดิตภาพ : เพจวิทย์สนุกรอบตัว [https://www.facebook.com/witsanook]

[Infographic] การดูดาวหน้าหนาว วิธีดูดาวหน้าหนาว สามเหลี่ยมฤดูหนาว มาดูดาวหน้าหนาวกันเถอะ

Infographic : มาดูดาวหน้าหนาวกัน เครดิตภาพ : เพจวิทย์สนุกรอบตัว [https://www.facebook.com/witsanook]

[Infographic] เรื่องน่ารู้บนดาวอังคาร สรุป Concept ดาวอังคาร ความรู้เรื่องดาวอังคาร

Infographic : เรื่องน่ารู้บนดาวอังคาร เครดิตภาพ : เพจวิทย์สนุกรอบตัว [https://www.facebook.com/witsanook]

[Infographic] สรุป Concept วัตถุจากอวกาศ วัตถุต่างๆ จากอวกาศ การเรียกชื่อวัตถุจากนอกโลก

Infographic : วัตถุต่างๆ จากอวกาศ เครดิตภาพ : เพจวิทย์สนุกรอบตัว [https://www.facebook.com/witsanook]

[Infographic] วันเริ่มต้นของฤดูกาลต่างๆ รู้จักวันศารทวิษุวัต วสันตวิษุวัต ครีษะมายัน เหมายัน

Infographic : วันเริ่มต้นของฤดูกาลต่างๆ เครดิตภาพ : เพจวิทย์สนุกรอบตัว [https://www.facebook.com/witsanook]