Featured สื่อการเรียนรู้ News

Latest สื่อการเรียนรู้ News

แผ่นหมุนการขึ้นตกของดวงจันทร์ ข้างขึ้นข้างแรม (สื่อการสอนดาราศาสตร์ โรงเรียนโนนคำพิทยาคม)

แผ่นหมุนการขึ้นตกของดวงจันทร์ ข้างขึ้น-ข้างแรม  (สื่อการสอนดาราศาสตร์ โรงเรียนโนนคำพิทยาคม) เผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบสื่อการเรียนการสอนสังเกตการขึ้นตกของดวงจันทร์ ...

[Paper] Thai student existing understanding about the solar system model and the motion of the stars

Title : Thai student existing understanding about the solar system model and the motion of the stars Authors : Sakanan Anantasook, Chokchai Yuenyong AIP Conference Proceedings 1923, 030058 (2018); [https://doi.org/10.1063/1.5019549] ABSTRACT The paper examined Thai student existing understanding about the solar system model and the motion of the stars. The participants included 141 Grade 9 students ...

[Infographic] อินโฟกราฟฟิกภาพนิ่ง เรื่อง การสอนการโคจรของวัตถุท้องฟ้า ตามแนวคิดเชิงสังคมวัฒนธรรม

อินโฟกราฟิก ภาพนิ่ง เรื่อง การสอนการโคจรของวัตถุท้องฟ้า ตามแนวคิดเชิงสังคมวัฒนธรรม ภายใต้หัวข้อ เทคนิคการสอนเรื่องที่เข้าใจยาก ให้เข้าใจง่าย ...

[Infographic] อินโฟกราฟฟิกเคลื่อนไหว เรื่อง การสอนการโคจรของวัตถุท้องฟ้า ตามแนวคิดเชิงสังคมวัฒนธรรม

อินโฟกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เรื่อง การสอนการโคจรของวัตถุท้องฟ้า ตามแนวคิดเชิงสังคมวัฒนธรรม ภายใต้หัวข้อ เทคนิคการสอนเรื่องที่เข้าใจยาก ให้เข้าใจง่าย ...

[Infographic] สาเหตุที่เรามองเห็นดวงจันทร์เพียงด้านเดียว ทำไมเห็นดวงจันทร์ด้านเดียว

Infographic : ทำไมเราจึงเห็นดวงจันทร์เพียงด้านเดียว เครดิตภาพ : เพจวิทย์สนุกรอบตัว [https://www.facebook.com/witsanook]

[Infographic] สรุป Concept โครงสร้างของโลก สรุปเนื้อหา โครงสร้างของโลก

Infographic โครงสร้างของโลก  เครดิตภาพ : เพจวิทย์สนุกรอบตัว [https://www.facebook.com/witsanook]

[Infographic] สรุป Concept ชั้นบรรยากาศของโลก การจำแนกชั้นของบรรยากาศโลก ระดับชั้นบรรยากาศ

Infographic : ชั้นของบรรยากาศ เครดิตภาพ : เพจวิทย์สนุกรอบตัว [https://www.facebook.com/witsanook]

[Infographic] สรุป Concept ชนิดของเมฆ สกุลของเมฆ ประเภทของเมฆ การจำแนกระดับชั้นของเมฆ

Infographic : สกุลของเมฆ เครดิตภาพ : เพจวิทย์สนุกรอบตัว [https://www.facebook.com/witsanook]

[Infographic] การดูดาวหน้าหนาว วิธีดูดาวหน้าหนาว สามเหลี่ยมฤดูหนาว มาดูดาวหน้าหนาวกันเถอะ

Infographic : มาดูดาวหน้าหนาวกัน เครดิตภาพ : เพจวิทย์สนุกรอบตัว [https://www.facebook.com/witsanook]

[Infographic] เรื่องน่ารู้บนดาวอังคาร สรุป Concept ดาวอังคาร ความรู้เรื่องดาวอังคาร

Infographic : เรื่องน่ารู้บนดาวอังคาร เครดิตภาพ : เพจวิทย์สนุกรอบตัว [https://www.facebook.com/witsanook]