Featured สื่อการเรียนรู้ News

Latest สื่อการเรียนรู้ News

แผ่นตรวจสอบชนิดของเมฆ แผนภาพลักษณะของเมฆ สื่อจำแนกความสูงของเมฆ สื่อการเรียนรู้เรียกชื่อเมฆ

คุณครูสามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนเรื่องการสำรวจและจำแนกชนิดของเมฆและระดับความสูงของเมฆชนิดต่างๆ ได้ โดยการออกแบบสื่อการเรียนการสอนที่มีลักษณะดังภาพ ...

ทบทวนความรู้ ครูวิทยาศาสตร์ ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้าและเทคโนโลยีอวกาศ

วิดีทัศน์ทบทวนความรู้  ครูวิทยาศาสตร์ ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้าและเทคโนโลยีอวกาศ โดยนายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข และนายสุทธินันท์ ...

หนังสือเรียนดาราศาสตร์เกาหลี หนังสือเกาหลี เกี่ยวกับดาราศาสตร์ หนังสือดาราศาสตร์ มัธยม ภาษาเกาหลี

ตัวอย่างหนังสือดาราศาสตร์ ภาษาเกาหลี (เอื้อเฟื้อภาพโดย ดร.ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ) During coffee break, I found this book on an exhibition shelve, then I asked the staff to bring me to the university book store to by this book. Yes, I cannot reading Korean, but ...

[เจ๋ง] สารคดีนิทานดวงดาว นิทานกลุ่มดาว 12 ราศี นิทานกล่อมลูก นิยายกลุ่มดาว 12 ราศี นิยายดาวสำหรับลูกน้อย

นิทานดวงดาว ของโฟร์โมสต์ นิทานสนุกสร้างสรรค์ เสริมสร้างทักษะพัฒนาสมองลูกน้อย นิทานดวงดาว ที่จะพาไปทำความรู้จักกลุ่มดวงดาวทั้ง 12 ราศี ที่จะทำให้ลูกน้อยของคุณได้ทั้งความรู้ ...

สารคดีดวงดาวบนท้องฟ้า สารคดีกลุ่มดาวนักษัตร สารคดีการสังเกตการณ์ท้องฟ้า สารคดีสอนดาราศาสตร์ ม.3

สารคดี กลุ่มดาวนักษัตร สารคดีจากช่อง H2 และ HISTORY แบบ HD เนื้อหาสารคดีชุดนี้ เหมาะสำหรับประกอบการเรียนการสอนดาราศาสตร์ ระดับ ม.3 (วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ...

[โปสเตอร์] กิจกรรมดาราศาสตร์สำหรับนักเรียนเรียนร่วม ดาราศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

โปสเตอร์ Best Practice ผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาเรียนรวมสำหรับครูในโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม ...

[เจ๋งอ่ะ] แผนที่ดาว สำหรับเด็กนักเรียนตาบอด สื่อการเรียนการสอน แผนที่ดาว อักษรเบรลล์

แผนที่ดาว สำหรับเด็กนักเรียนตาบอด (อาจเป็นแผ่นแรกของประเทศไทย?) ใช้กระดาษพิเศษ swell touch  หมึกนูนสูงส่วนที่เป็นดาวและเส้นต่าง ๆ พิมพ์อักษรเบรลล์เป็นตัวเลขกำกับไว้ข้างดาว ...

แนะนำแอพ Star Chart แอพลิเคชั่นสำรวจท้องฟ้า Star Chart โปรแกรม Star Chart แอพแผนที่ดาวบนมือถือ

แอพพลิเคชัน Star Chart เป็น แอพพลิเคชั่นฟรีใช้ได้กับมือถือ iPhone, Android หรือ Window  ใช้สำหรับดูตำแหน่งดาว และกลุ่มดาวต่างๆ โดย อาศัย GPS (อุปกรณ์ระบุพิกัด) ภายในเครื่อง ...

[ดาวน์โหลดฟรี] โปรแกรม stellarium โปรแกรมดูดาว stellarium โปรแกรมสำรวจท้องฟ้า กลุ่มดาว

โปรแกรม Stellarium (โปรแกรมดูดาว จาก กล้องดูดาว จริงเหมือน ท้องฟ้าจำลอง) : เป็น โปรแกรมดูดาว ดูท้องฟ้า จักรวาล ที่แจกฟรี  โดยเขาเรียกโปรแกรมนี้ว่า “Planetarium ...

[ดาวน์โหลดฟรี] Celestia โปรแกรมฟรีทางดาราศาสตร์ โปรแกรมเซเลสเทีย โปรแกรมสำรวจอวกาศ 3 มิติ

โปรแกรม Celestia (เซเลสเทีย) เป็นโปรแกรมฟรีด้านดาราศาสตร์ ใช้ได้ทั้งบนระบบไมโครซอฟท์ วินโดวส์ แมคโอเอส และ ลินุกซ์ ภายใต้เงื่อนไขโครงการกนู โปรแกรมนี้ออกแบบโดย ...