Latest กิจกรรมคุณครู News

รับมอบกล้องโทรทรรศน์ DOBSONIAN TELESCOPE จาก สดร. โครงการ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักดาราศาสตร์ ปี 2560

9-11 มิถุนายน 2560 : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมมอบกล้องโทรทรรศน์ และอบรมการใช้งานกล้องโทรทรรศน์รุ่น Dobsonian ตามโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ...

รับมอบกล้องโทรทรรศน์ Dobsonian Telescope จาก สดร. โครงการ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักดาราศาสตร์ ปี 2559

 21-22 เมษายน 2559 : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมมอบกล้องโทรทรรศน์ และอบรมการใช้งานกล้องโทรทรรศน์รุ่น Dobsonian ตามโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ...

อบรมและพัฒนาฑูตสะเต็ม ประจำปี 2559 (ครูผู้สอน ฑูตสะเต็ม ความเชี่ยวชาญดาราศาสตร์ศึกษา)

25-26 กุมภาพันธ์ 2559 : คุณครูศักดิ์อนันต์ อนันตสุข เข้ารับการอบรมและพัฒนาฑูตสะเต็ม (ครูผู้สอน ความเชี่ยวชาญดาราศาสตร์ศึกษา) ร่วมกับฑูตสะเต็ม ที่มาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ...

เยี่ยมคารวะ ศ.ดร. ระวี ภาวิไล นักดาราศาสตร์ไทย ผู้บุกเบิกการศึกษาด้านดาราศาสตร์รุ่นแรกของไทย

ศาสตราจารย์ ดร. ระวี ภาวิไล เป็นบุคคลที่บุกเบิกการศึกษาด้านดาราศาสตร์รุ่นแรก ๆ ของไทย และมีส่วนทำให้เยาวชนไทย มีความสนใจในการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์มากขึ้น ...

ปฏิบัติการ Eratosthenes วัดโลกทั้งใบด้วยไม้แท่งเดียว วัดความยาวเส้นรอบวงโลกที่ อพวช.

        เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2556 :: นายศักดิ์อนันต์  อนันตสุข เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง อีราโตสทีเนส วัดโลกทั้งใบด้วยไม้แท่งเดียว ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ...

ปฏิบัติการพิสูจน์สุริยะปฏิทินขอมพันปี แม่นยำทุกฤดูกาลเหนือกาลเวลา ปราสาทภูเพ็ก จ.สกลนคร

     เมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2556:: นายศักดิ์อนันต์  อนันตสุข เข้าร่วมกิจกรรม “รับพลังสุริยันจันทรา ต้อนรับดาวหางแพนสตาร์ ปีใหม่มหาศักราช ณ ปราสาทภูเพ็ก ...

อบรมหลักสูตรการสอนดาราศาสตร์และอวกาศ ระดับชั้น ม.ปลาย ของ สสวท.

     เมื่อวันที่ 11-15 มีนาคม 2556 :: นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนหลักสูตรดาราศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ...

อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดาราศาสตร์ไทย-วิทยาลัยครูปากเซ สปป.ลาว

     เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2556 :: โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา โดยความร่วมมือและสนับสนุนจาก สพป.สุรินทร์ เขต 2, สนง.ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ...

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง-ขั้นต้น ครูแกนนำดาราศาสตร์ ของ สดร.

11-15 กุมภาพันธ์ 2556 :: นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข เข้าร่วมโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2556 ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ...

The Poster for Archaeo-Astronomy and Geology of Prasats in Surin province

ปี 2551 :: นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ลงพื้นที่ภาคสนาม ปราสาทจำนวน 34 แห่ง ในจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเก็บข้อมูลและทำวิจัย ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ...