Latest กิจกรรมนักเรียน News

กิจกรรมส่องดาวเสาร์ใกล้โลก 15 มิถุนายน 2560 สังเกตการณ์วงแหวนดาวเสาร์ ใกล้โลกที่สุดในรอบปี

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แจ้งว่า วันที่ 15 มิ.ย.2560 เป็นวันที่ดาวเสาร์จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ ...

กิจกรรมส่องดาวอังคารใกล้โลก ปี 2559 และดาวอังคารอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ (22-31 พฤษภาคม 2559)

ดาวอังคาร (Mars) เป็นดาวเคราะห์ลำดับที่ 4 ในระบบสุริยะ จะโคจรมาใกล้โลก ทุก ๆ ประมาณ 26 เดือน เป็นช่วงที่ดาวอังคารอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ (opposition ...

กิจกรรมสังเกตการณ์ ปรากฏการณ์สุริยุปราคาในภูมิภาคอาเซียน โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 9 มีนาคม 2559

เมื่อรุ่งเช้าวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 ได้เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาในภูมิภาคอาเซียน โดยปรากฏให้เห็นเป็นสุริยุปราคาเต็มดวงที่เกาะสุลาเวสี ประเทศอินโดนีเซีย ...

ชมรมดาราศาสตร์ นคว. ได้รับคัดเลือกเข้าค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ปี 2559 ของ สดร.

23-26 กุมภาพันธ์ 2559 : ชมรมดาราศาสตร์นารายณ์คำผงวิทยา ได้รับคัดเลือกให้เข้าค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ประจำปี 2559 ของ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ...

[TACS2015] การนำเสนอผลงานวิจัยดาราศาสตร์แบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชนครั้งที่ 2

26-27 ธันวาคม 2558 : ผลงานวิจัยทางดาราศาสตร์ของนักเรียนจำนวน 2 เรื่อง ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชนครั้งที่ ...

โครงการวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 1-2 (ตามรอยราชมรรคาพระเจ้าชัยวรมันที่ 7)

3 ตุลาคม 2550 :: ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA) ร่วมกับโครงการค้นหาและพัฒนาสารสนเทศของราชมรรคา สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสับสนุนการวิจัย(สกว.) ...

การประชุมเชิงปฏิบัติการ วัดพิกัดภูมิศาสตร์ด้วยเสากำเนิดเงา [Mongkut Project]

         กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสครบรอบ 200 ปี แห่งการบรมราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 4 จัดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2549 คลิกอ่าน พระราชประวัติ ...