Latest กิจกรรมของเรา News

รับมอบกล้องโทรทรรศน์ DOBSONIAN TELESCOPE จาก สดร. โครงการ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักดาราศาสตร์ ปี 2560

9-11 มิถุนายน 2560 : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมมอบกล้องโทรทรรศน์ และอบรมการใช้งานกล้องโทรทรรศน์รุ่น Dobsonian ตามโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ...

กิจกรรมส่องดาวเสาร์ใกล้โลก 15 มิถุนายน 2560 สังเกตการณ์วงแหวนดาวเสาร์ ใกล้โลกที่สุดในรอบปี

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แจ้งว่า วันที่ 15 มิ.ย.2560 เป็นวันที่ดาวเสาร์จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ ...

กิจกรรมส่องดาวอังคารใกล้โลก ปี 2559 และดาวอังคารอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ (22-31 พฤษภาคม 2559)

ดาวอังคาร (Mars) เป็นดาวเคราะห์ลำดับที่ 4 ในระบบสุริยะ จะโคจรมาใกล้โลก ทุก ๆ ประมาณ 26 เดือน เป็นช่วงที่ดาวอังคารอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ (opposition ...

รับมอบกล้องโทรทรรศน์ Dobsonian Telescope จาก สดร. โครงการ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักดาราศาสตร์ ปี 2559

 21-22 เมษายน 2559 : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมมอบกล้องโทรทรรศน์ และอบรมการใช้งานกล้องโทรทรรศน์รุ่น Dobsonian ตามโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ...

อบรมและพัฒนาฑูตสะเต็ม ประจำปี 2559 (ครูผู้สอน ฑูตสะเต็ม ความเชี่ยวชาญดาราศาสตร์ศึกษา)

25-26 กุมภาพันธ์ 2559 : คุณครูศักดิ์อนันต์ อนันตสุข เข้ารับการอบรมและพัฒนาฑูตสะเต็ม (ครูผู้สอน ความเชี่ยวชาญดาราศาสตร์ศึกษา) ร่วมกับฑูตสะเต็ม ที่มาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ...

กิจกรรมสังเกตการณ์ ปรากฏการณ์สุริยุปราคาในภูมิภาคอาเซียน โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 9 มีนาคม 2559

เมื่อรุ่งเช้าวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 ได้เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาในภูมิภาคอาเซียน โดยปรากฏให้เห็นเป็นสุริยุปราคาเต็มดวงที่เกาะสุลาเวสี ประเทศอินโดนีเซีย ...

ชมรมดาราศาสตร์ นคว. ได้รับคัดเลือกเข้าค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ปี 2559 ของ สดร.

23-26 กุมภาพันธ์ 2559 : ชมรมดาราศาสตร์นารายณ์คำผงวิทยา ได้รับคัดเลือกให้เข้าค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ประจำปี 2559 ของ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ...

[TACS2015] การนำเสนอผลงานวิจัยดาราศาสตร์แบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชนครั้งที่ 2

26-27 ธันวาคม 2558 : ผลงานวิจัยทางดาราศาสตร์ของนักเรียนจำนวน 2 เรื่อง ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชนครั้งที่ ...

เยี่ยมคารวะ ศ.ดร. ระวี ภาวิไล นักดาราศาสตร์ไทย ผู้บุกเบิกการศึกษาด้านดาราศาสตร์รุ่นแรกของไทย

ศาสตราจารย์ ดร. ระวี ภาวิไล เป็นบุคคลที่บุกเบิกการศึกษาด้านดาราศาสตร์รุ่นแรก ๆ ของไทย และมีส่วนทำให้เยาวชนไทย มีความสนใจในการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์มากขึ้น ...

ปฏิบัติการ Eratosthenes วัดโลกทั้งใบด้วยไม้แท่งเดียว วัดความยาวเส้นรอบวงโลกที่ อพวช.

        เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2556 :: นายศักดิ์อนันต์  อนันตสุข เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง อีราโตสทีเนส วัดโลกทั้งใบด้วยไม้แท่งเดียว ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ...