โครงการ การแข่งขัน CanSat Thailand 2017 การแข่งขันดาวเทียมกระป๋อง ครั้งแรกของประเทศไทย

CanSat Thailand 2017
การแข่งขัน CanSat ครั้งแรกของประเทศไทย

Poster-CanSat2017

CanSat Thailand เป็นกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย ในด้านสะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) โดยผ่านการสร้างและพัฒนาดาวเทียมขนาดจิ๋ว ตามหลักทฤษฎี Project Base Learning จึงได้มีแนวความคิดที่จะจัดการประกวดแข่งขัน CanSat Thailand ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
แข่งขันประเภททีม สมาชิกทีมละ 3 คน (อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน)
ค้นหาทีมชนะเลิศ เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย
เข้าร่วมการแข่งขัน CanSat ในระดับนานาชาติ

กำหนดการ CanSat
– เปิดรับใบสมัครระหว่างวันที่ 15 มิ.ย. – 15 ก.ค. 60
– กิจกรรมอบรม CanSat วันที่ 28 ก.ค. – 30 ก.ค. 60
– แข่งขัน CanSat Thailand 2017
รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 7 ต.ค. 60

* หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ดาวน์โหลดใบสมัคร CanSat

[ ไฟล์ใบสมัคร : MS Word | PDF ]

ติดตามรายละเอียดการแข่งขันได้ที่
Website : www.nstda.or.th/cansat
Facebook : Thai Space Education
E-mail : cansat@nstda.or.th

หมดเขตรับใบสมัคร วันที่ 15 กรกฎาคม 2560

สามารถส่งใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail : cansat@nstda.or.th

คู่มือการแข่งขันปี 2016 : [คู่มือการแข่งขัน Can Satellite ประจำปี 2016 (APRSAF-23 ประเทศฟิลิปปินส์)]
ที่มา : https://www.nstda.or.th/jaxa-thailand/cansat2017/Leave a Comment