[คลิป] วีดิทัศน์ คู่มือนักดูดาวสมัครเล่น และเทคนิคการดูดาวขั้นพื้นฐาน คู่มือการสังเกตการณ์ท้องฟ้า

midastro2          การศึกษาดวงดาวบนท้องฟ้า เป็นการศึกษาเบื้องต้นทางดาราศาสตร์ การศึกษากลุ่มดาวบนท้องฟ้า ไม่จำเป็นต้องจดจำชื่อดวงดาวและรายละเอียดทั้งหมด การสอนเนื้อหาเกี่ยวกับ การดูดาว หรือดวงดาวบนท้องฟ้า มีความมุ่งหวังเพียงให้นักเรียนมีความรู้เบื้องต้นในการดูดาว รู้จักกลุ่มดาว ใช้แผนที่ดาวได้ แล้วนำสิ่งที่เห็นบนท้องฟ้ามาเปรียบเทียบกับในหนังสื่อเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น อีกทั้งทำให้เรารู้สึกเพลิดเพลิน มีความสุขกับธรรมชาติเมื่อมองดูท้องฟ้าของจริง และสำหรับบางคนที่มีความสนใจเป็นพิเศษ ก็อาจต่อยอดทำการศึกษาดวงดาวต่างๆ ด้วยเทคนิควิธีการทางดาราศาสตร์ขั้นสูงต่อไป
          คลิปทั้ง 10 รายการต่อไปนี้ จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่คุณครูในการสอน และการเรียนรู้ของนักเรียนก่อนการลงมือสังเกตการณ์ท้องฟ้า โดยมีเนื้อหา เกี่ยวกับ การดูดาว, การดูดาวเบื้องต้น, การดูดาวขั้นพื้นฐาน จึงสามารถเป็นคู่มือนักดูดาวสมัครเล่น ได้อย่างดี ถ้าพร้อมแล้วก็ชมกันเลย >>>

หมายเหตุ : คลิปวิดีโอรายการที่ 9 ติดปัญหาลิขสิทธิ์ คุณครูสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมที่
http://www.youtube.com/watch?v=rUuO1IKxHi8

ต้นฉบับ: คู่มือนักดูดาวสมัครเล่น
บรรยาย: กิตติ สิงหาปัด 
ผลิต: wisdommediasLeave a Comment