การขับถ่ายในอวกาศ และนวัตกรรมดับกลิ่นอุจจาระ หอมไร้กลิ่นรบกวน

นักบินอวกาศขี้เยี่ยวยังไง??  ใครรู้บ้าง??  รู้ไหมว่า การที่ขี้จะหลุดจากรูตูดได้ ต้องใช้แรงโน้มถ่วง ในอวกาศไม่มีแรงโน้มถ่วง แล้วนักบินอวกาศขี้ยังไง ...

[Infographic] อินโฟกราฟฟิกภาพนิ่ง เรื่อง การสอนการโคจรของวัตถุท้องฟ้า ตามแนวคิดเชิงสังคมวัฒนธรรม

อินโฟกราฟิก ภาพนิ่ง เรื่อง การสอนการโคจรของวัตถุท้องฟ้า ตามแนวคิดเชิงสังคมวัฒนธรรม ภายใต้หัวข้อ เทคนิคการสอนเรื่องที่เข้าใจยาก ให้เข้าใจง่าย ...

[Infographic] อินโฟกราฟฟิกเคลื่อนไหว เรื่อง การสอนการโคจรของวัตถุท้องฟ้า ตามแนวคิดเชิงสังคมวัฒนธรรม

อินโฟกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เรื่อง การสอนการโคจรของวัตถุท้องฟ้า ตามแนวคิดเชิงสังคมวัฒนธรรม ภายใต้หัวข้อ เทคนิคการสอนเรื่องที่เข้าใจยาก ให้เข้าใจง่าย ...

NASA เชิญส่งชื่อไปนอกโลก SEND YOUR NAME TO MARS ส่งชื่อไปดาวอังคารกับ InSight lander [ภายใน 1 พ.ย. 2017]

Mars InSight lander คือยานอวกาศ สำรวจภายในโครงสร้างดาวอังคารโดยใช้ Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport เป็นภารกิจของ NASA Discovery Program มีหน้าเป็นนักธรณีฟิสิกส์คนเดียวบนดาวอังคารที่สามารถศึกษาโครงสร้างภายในได้ ซึ่งจะเข้าใจถึงกระบวนการเกิดขึ้น ...

การประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชนครั้งที่ 4 เวทีนำเสนอผลงานวิจัยดาราศาสตร์ของนักเรียนไทย ปี 2560

การประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 4 : >> [http://www.narit.or.th/index.php/tacs2017] การประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 4 “the 4nd Thai Astronomical Conference (Student Session)” ระหว่างวันที่ ...

แผ่นตรวจสอบชนิดของเมฆ แผนภาพลักษณะของเมฆ สื่อจำแนกความสูงของเมฆ สื่อการเรียนรู้เรียกชื่อเมฆ

คุณครูสามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนเรื่องการสำรวจและจำแนกชนิดของเมฆและระดับความสูงของเมฆชนิดต่างๆ ได้ โดยการออกแบบสื่อการเรียนการสอนที่มีลักษณะดังภาพ ...

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2561 [GEOINFOTECH 2018]

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ...

โครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทยปี 2 (2017) คัดคนไทยเรียนหลักสูตรสำรวจอวกาศที่ USA

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ชิงทุนการศึกษาของรัฐบาลสหรัฐฯ ด้านการสำรวจอวกาศและทุนการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ...

ทบทวนความรู้ ครูวิทยาศาสตร์ ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้าและเทคโนโลยีอวกาศ

วิดีทัศน์ทบทวนความรู้  ครูวิทยาศาสตร์ ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้าและเทคโนโลยีอวกาศ โดยนายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข และนายสุทธินันท์ ...

[คลิป] ความรู้เรื่อง กลุ่มดาวจักรราศีและราศีเกิดของมนุษย์ ความรู้วิทยาศาสตร์และความเชื่อเรื่องจักรราศี

คลิปส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง กลุ่มดาวจักรราศีและราศีเกิดของมนุษย์ จากการสร้างสรรค์ผลงานระหว่างการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเทคนิคการอบรมด้วย ...