แผนฯ 13 ดาวฤกษ์และกลุ่มดาวฤกษ์ 2

ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้ คลิกเลย >> [แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 ดาวฤกษ์และกลุ่มดาวฤกษ์ (2)]
หมายเหตุ :
สื่อการเรียนรู้นี้ นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข จัดทำขึ้นในนามผู้แทนครูในคณะทำงานจัดทำแผนการพัฒนากำลังคนด้านดาราศาสตร์ กลุ่มครูผู้สอน บัณฑิตและผู้มีความสามารถพิเศษด้านดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ครูผู้ปฏิบัติการสอนวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ เอกสารคู่มือประกอบการสอน แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ รวมถึงคลิปวีดิโอ หากท่านมีข้อเสนอแนะขอความกรุณาแจ้งไปที่ anantasook@gmail.com เพื่อปรับปรุงให้ทันสมัยและมีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนต่อไป ขอขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้Leave a Comment