[โปสเตอร์] กิจกรรมดาราศาสตร์สำหรับนักเรียนเรียนร่วม ดาราศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

Poster_ReanRuam
โปสเตอร์ Best Practice ผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาเรียนรวมสำหรับครูในโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้วยกิจกรรมเดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว (รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ด้านการวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาเรียนรวม ระดับจังหวัดสุรินทร์ และเป็นตัวแทนนำผลงานไปร่วมนำเสนอในระดับภูมิภาค ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 นครราชสีมา)Leave a Comment