[รวมลิงค์] เว็บไซต์ของนักดาราศาสตร์ศึกษาจากต่างประเทศ ผลงานของนักดาราศาสตร์ศึกษาต่างประเทศ

astronomy-educationรวบรวมเว็บไซต์ของนักดาราศาสตร์ศึกษาต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับครูดาราศาสตร์ไทย ที่จะได้ศึกษาจากสิ่งที่วงการดาราศาสตร์ศึกษาต่างประเทศทำกัน ครับ (หากมีข้อมูลมากขึ้น แล้วจะ Update เรื่อยๆ ครับ)

1. ผลงานของ John R. Percy ประเทศแคนาดา [เว็บไซต์รวมผลงานของ John R. Percy]

2. ผลงานของ Julia Plummer ประเทศสหรัฐอเมริกา [เว็บไซต์รวมผลงานของ Julia Plummer]Leave a Comment