วันดาราศาสตร์ในโรงเรียน โครงการ IAU100 ชวนจัด Astronomy Day in Schools ระหว่าง 10-17 พฤศจิกายน 2562

“วันดาราศาสตร์ในโรงเรียน” เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ 100 ปีสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ (IAU100 Project) เพื่อขับเคลื่อนวงการดาราศาสตร์ให้จัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ตามโรงเรียนต่างๆ กิจกรรมนี้ยังเป็นโอกาสพิเศษของนักเรียนที่จะได้มีปฏิสัมพันธ์กับนักดาราศาสตร์ และเรียนรู้ถึงบทบาทสำคัญของดาราศาสตร์ต่อชีวิตของเรา

ทั้งนักดาราศาสตร์อาชีพ นักดาราศาสตร์สมัครเล่น นักวิทยาศาสตร์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และครูผู้สอนสามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ ทางโครงการ IAU100 กำหนดเวลาสำหรับจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ในกิจกรรม “วันดาราศาสตร์ในโรงเรียน” ในช่วง 10 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 โดยวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จะเป็น “วันวิทยาศาสตร์โลกเพื่อสันติภาพและการพัฒนา” ส่วนวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 จะมีปรากฏการณ์ดาวพุธผ่านหน้าดวงอาทิตย์ ที่สังเกตได้จากทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกาและยุโรป (ไม่สามารถสังเกตได้จากประเทศไทย) ซึ่งเป็นโอกาสในการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ เชิญชวนโรงเรียนในเครือข่ายและโรงเรียนที่สนใจ ร่วมจัดกิจกรรม “วันดาราศาสตร์ในโรงเรียน” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนวงการดาราศาสตร์ และจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ในโรงเรียนพร้อมกับโรงเรียนอื่นๆ ทั่วโลก และเสนอแนะตัวอย่างรูปแบบกิจกรรม “วันดาราศาสตร์ในโรงเรียน” ดังนี้

1. บรรยายเกี่ยวกับหัวข้อทางดาราศาสตร์
– บรรยายให้ความรู้
– ฉายวิดีโอ/ภาพยนตร์ดาราศาสตร์

2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครูกับนักเรียน
– อาชีพทางด้านดาราศาสตร์
– หัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์

3. การสังเกตการณ์ในช่วงเวลากลางวัน
– สังเกตการณ์ดวงอาทิตย์ ผ่านกล้องโทรทรรศน์โดยใช้แผ่นกรองแสง ฉากรับภาพ และถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR
– การหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโลกด้วยวิธีเรขาคณิตอย่างง่าย

4. กิจกรรมนันทนาการทางดาราศาสตร์
– เล่านิทานทางดาราศาสตร์
– วาดรูป ระบายสี
– ร้องเพลง
– คอสเพลย์

5. สร้างเครื่องมือและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์อย่างง่าย
– นาฬิกาแดด
– แผนที่ดาว
– กล้องโทรทรรศน์อย่างง่าย
– เครื่องวัดมุม

6. สร้างแบบจำลองทางดาราศาสตร์
– ความสัมพันธ์ระหว่าง โลก ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์
– ระบบสุริยะ
– เฟสของดวงจันทร์
– Planet walk

7. จัดนิทรรศการดาราศาสตร์ในโรงเรียน
– ภาพถ่ายดาราศาสตร์
– บอร์ดนิทรรศการให้ความรู้
– ห้องชมรมดาราศาสตร์

8. ใช้งานซอฟต์แวร์ทางด้านดาราศาสตร์
– Stellarium
– Mitaka
– Celestia

9. การสังเกตการณ์ในช่วงเวลากลางคืน
– สังเกตการณ์ด้วยกล้องสองตา/กล้องโทรทรรศน์
– สังเกตการณ์ด้วยตาเปล่า/บรรยายกลุ่มดาว
– สังเกตการณ์วัดมุมห่าง มุมเงย ของดาวเคราห์ หรือ ดวงจันทร์

– ลิงค์รายละเอียดกิจกรรมจากเว็ปไซด์ของ IAU >>  https://www.iau-100.org/astro-day-schools

– นอกจากตัวอย่างกิจกรรมข้างต้น โรงเรียนสามารถดูตัวอย่างกิจกรรมดาราศาสตร์ในโรงเรียนเพิ่มเติมจาก IAU ได้ที่ >> https://www.iau-100.org/astronomy-day-in-schools-resources

– ทาง IAU ยังเปิดให้โรงเรียนเพื่อคนบกพร่องทางการเรียนรู้ ร่างกายหรือประสาทสัมผัสเข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยสามารถดูแนวทางการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์สำหรับกลุ่มคนดังกล่าวได้ที่ >> https://www.inclusive-astronomy.org/running-an-event

ที่มา : http://www.narit.or.th/index.php/pr-news/4055-astronomy-day-in-schools-2562Leave a Comment