ดาราศาตร์ในชีวิต

Latest News View All News »

stars-training

ทบทวนความรู้ ครูวิทยาศาสตร์ ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้าและเทคโนโลยีอวกาศ

วิดีทัศน์ทบทวนความรู้  ครูวิทยาศาสตร์ ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้าและเทคโนโลยีอวกาศ โดยนายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข และนายสุทธินันท์ ...
CansatJ

CanSat คืออะไร? CanSat ดาวเทียมกระป๋อง การปล่อยแคนแซท การทำงานของ CanSat ประโยชน์ CanSat

แคนแซท (CanSat) คือ ดาวเทียมขนาดเล็กเท่าขนาดกระป๋องเครื่องดื่ม ที่จำลองการทำงานเหมือนดาวเทียมจริง โดยติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ไว้ภายในกระป๋องเครื่องดื่มหรือวัสดุรูปทรงขนาดเท่ากระป๋องเครื่องดื่ม การปล่อยแคนแซท ...
Poster-CanSat2017

โครงการ การแข่งขัน CanSat Thailand 2017 การแข่งขันดาวเทียมกระป๋อง ครั้งแรกของประเทศไทย

CanSat Thailand 2017 การแข่งขัน CanSat ครั้งแรกของประเทศไทย CanSat Thailand เป็นกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย ในด้านสะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) โดยผ่านการสร้างและพัฒนาดาวเทียมขนาดจิ๋ว ...
tabao-dobsonian-telescope

รับมอบกล้องโทรทรรศน์ DOBSONIAN TELESCOPE จาก สดร. โครงการ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักดาราศาสตร์ ปี 2560

9-11 มิถุนายน 2560 : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมมอบกล้องโทรทรรศน์ และอบรมการใช้งานกล้องโทรทรรศน์รุ่น Dobsonian ตามโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ...
tbw-saturn-opposition

กิจกรรมส่องดาวเสาร์ใกล้โลก 15 มิถุนายน 2560 สังเกตการณ์วงแหวนดาวเสาร์ ใกล้โลกที่สุดในรอบปี

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แจ้งว่า วันที่ 15 มิ.ย.2560 เป็นวันที่ดาวเสาร์จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ ...
rahu_operation

การทำปฏิบัติการราหู วัดระยะทางโลก-ดวงจันทร์ ในวันเกิดจันทรุปราคา 8 สิงหาคม 2560 How Far Earth-Moon?

ปฏิบัติการราหู ครั้งที่ 6 วัดระยะทางโลก – ดวงจันทร์ ในปรากฏการณ์ “ราหูอมจันทร์” 8 สิงหาคม 2560 Operation Rahu Episode VI Lunar Eclipse 8 Aug 2017…… How Far Earth – Moon? ปฏิบัติการทางดาราศาสตร์ที่ลงตัวระหว่าง ...
koreaastrobook

หนังสือเรียนดาราศาสตร์เกาหลี หนังสือเกาหลี เกี่ยวกับดาราศาสตร์ หนังสือดาราศาสตร์ มัธยม ภาษาเกาหลี

ตัวอย่างหนังสือดาราศาสตร์ ภาษาเกาหลี (เอื้อเฟื้อภาพโดย ดร.ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ) During coffee break, I found this book on an exhibition shelve, then I asked the staff to bring me to the university book store to by this book. Yes, I cannot reading Korean, but ...
gnomon

[TACS2016] โครงงานดาราศาสตร์ เรื่อง การระบุพิกัดภูมิศาสตร์โลกด้วยเสากำเนิดเงา ณ โรงเรียนตาเบาวิทยา

โครงงานเรื่อง การระบุพิกัดภูมิศาสตร์โลกด้วยเสากำเนิดเงา ได้รับคัดเลือกให้เข้านำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ในการประวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชนครั้งที่ ...
daylight

[TACS2016] ความสัมพันธ์ของเวลาขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ กับระยะเวลาที่มีแสงสว่างบนโลก และฤดูกาล

โครงงานเรื่อง ความสัมพันธ์ของเวลาขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ กับระยะเวลาที่มีแสงสว่างบนโลก และฤดูกาล ได้รับคัดเลือกให้เข้านำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ...